Λεξιστορείν: Είσαι ζεστός!

Το επίθετο ζεστός δηλώνει αυτόν που έχει σχετικά υψηλή θερμοκρασία, υψηλότερη από το  χλιαρό αλλά χαμηλότερη από το καυτό.

Προέρχεται από το αρχαίο ρήμα ζέω= βράζω, κοχλάζω. Από το ίδιο ρήμα προέρχεται και η λέξη ζέση=ο  ιδιαίτερος ζήλος που αντιμετωπίζουμε ένα ζήτημα.