Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου έγινε ο Νίκος Ράπτης

Στο  Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου διορίστηκε ο Νικόλαος Ράπτης του Γεωργίου σε θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο «Ηγεσία και Διοίκηση στην Εκπαίδευση».

Ο Νικόλαος Ράπτης, που σπούδασε και υπηρέτησε επί σειρά ετών στο νησί της Ρόδου, τα Δωδεκάνησα και το Νότιο Αιγαίο, όπως επισημαίνει το elassonanews.gr, γεννήθηκε στο Κοκκινόγειο Ελασσόνας νομού Λάρισας. Eίναι Διδάκτορας του Τμήματος Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού του Πανεπιστημίου Αιγαίου, με τίτλο διατριβής: «Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων: Ψυχολογικές και Κοινωνικές Παράμετροι Διοικητικής Αποτελεσματικότητας».

Εργάστηκε ως στέλεχος της εκπαίδευσης σε πολλές θεσμικές θέσεις, όπως: Προϊστάμενος, Διευθυντής, Σχολικός Σύμβουλος και Περιφερειακός Διευθυντής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Από το 2006 συνεργάζεται με το ΤΕΠΑΕΣ του Πανεπιστημίου Αιγαίου σε προπτυχιακό (ΠΔ 407/80) και σε μεταπτυχιακό επίπεδο. Έχει διδάξει τα μαθήματα: «Οργάνωση και διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων και Συστημάτων», «Αρχές της Διοίκησης στην Εκπαίδευση», «Εκπαιδευτική Διοίκηση και Ηγεσία», «Νομικό πλαίσιο και θεσμοί της Εκπαίδευσης» και «Ηγεσία και Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων στην Εκπαίδευση».

Ανήκει στο διδακτικό προσωπικό των παρακάτω Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών: «Νέες μορφές Εκπαίδευσης και Μάθησης», «Περιβαλλοντική Εκπαίδευση» και «Μοντέλα Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εκπαιδευτικών Μονάδων». Ο Νικόλαος Ράπτης επικεντρώνει τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα στην Ηγεσία και τη Διοίκηση Εκπαιδευτικών μονάδων και συστημάτων. Έχει συγγράψει αρκετά βιβλία και ερευνητικές εργασίες/μελέτες, μεταξύ των οποίων: «Η Συνεργατική Ηγεσία στην Εκπαίδευση. Ο ρόλος της Διεύθυνσης και του Συλλόγου Διδασκόντων», «Ηγεσία Εκπαιδευτικών Μονάδων» και η «Διαχείριση της καινοτομίας από τη σχολική ηγεσία».