«Νούμερα» ήταν, «νούμερα» συνεχίζουν να παραμένουν

● Φαίνεται ότι για κάποιους, σε τοπικό επίπεδο, οι εκλογές δεν έχουν τελειώσει! Συμπεριφέρονται και εκδίδουν ανακοινώσεις με ανάλογο πάθο! Ουδέν σχόλιον, απλώς το επισημαίνουμε!

● Για τις συμπεριφορές κάποιων άλλων, σε τοπικό επίπεδο πάλι, ειλικρινά δεν εκπλησσόμεθα!
“Νούμερα” ήταν, “νούμερα” συνεχίζουν να παραμένουν (σ.σ. ξέρουν αυτοί).

● Σε κεντρικό επίπεδο επίσης ...μια από τα ίδια! Δεν περιμέναμε βέβαια ότι θα άλλαζαν και θεαματικά τα πράγματα αλλά δυστυχώς ...πάλι με τον Πολάκη ασχολούμαστε!

Ο κακός