Στην τουριστική περίοδο, στα λεωφορεία  πρέπει να τοποθετηθούν εισπράκτορες

Γραφει ο Γεώργιος Β. Παπαγεωργίου

Παρατηρώ πολλες φορές ότι αν ένα λεωφορείο,  κυρίως Αστικό-ΡΟΔΑ ή υπεραστικό του ΚΤΕΛ,  που περνά από τουριστικές περιοχές και χρειάζεται να επιβιβασθούν πολλοί επιβάτες, τα λεωφορεία καθυστερούν και δημιουργείται κυρίως κυκλοφοριακό πρόβλημα σοβαρό, όπως για παράδειγμα  στο δρομολόγιο αεροδρόμιο-Παραδείσι-Κρεμαστή-Ιαλυσός με προορισμό τη Ρόδο, παραμένει για αρκετό διάστημα στη στάση.

Αυτό οφείλεται όπως πληροφορήθηκα, στο γεγονός ότι τα λεωφορεία, δεν διαθέτουν εισπράκτορες για την έκδοση και πληρωμή των εισιτηρίων κατά την είσοδο ή κατά την διάρκεια του δρομολογίου, αλλά ο υπεύθυνος οδηγός έχει αναλάβει εκτός από το να οδηγεί ασφαλώς και ταχέως το λεωφορείο, και την έκδοση και είσπραξη των εισιτηρίων, μια διαδικασία που απαιτεί χρόνο, υπομονή αλλά και ευθύνη, και που έχει βέβαια σαν αποτέλεσμα, την καθυστέρηση  του λεωφορείου στη στάσιν.

Δεν μπορεί, δεν είναι σωστό ο οδηγός που ευθύνεται κυρίως στην ασφαλή και με απόλυτη προσοχή κίνηση του οχήματος, την ίδια στιγμή να έχει και την ευθύνη της έκδοσης και της είσπραξης των εισιτηρίων, που πολλές φορές καθυστερεί ή δημιουργεί και εκνευριστικό ενίοτε κλίμα, κυρίως λόγω της ιδιόρρυθμης συμπεριφοράς ορισμένων επιβατών, του μεγάλου αριθμού αυτών, αλλά και υπεράριθμων ορθίων κυρίως.

Το κυκλοφοριακό στη Ρόδο είναι ένα από τα σοβαρότερα προβλήματα,  όπως σοβαρό πρόβλημα και θέμα είναι η σωστή εξυπηρέτηση των επιβατών και η σύντομη και ασφαλής άφιξη στον προορισμό τους, ενώ για παράδειγμα ακούγονται παράπονα, γιατί  ένα δρομολόγιο από αεροδρόμιο - ή από Κάμειρο έως Ρόδο, να μην περνά από το Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο, ή και εν συνδυασμώ και από άλλες υπηρεσίες όπως ΙΚΑ-Εφορία, χώροι που επισκέπτονται αναγκαστικά μεγάλος αριθμός πολιτών, δημοτών.

Κατά τη διάρκεια της θερινής τουιστικής περιόδου, οι αρμόδιοι που γνωρίζουν καλώς το θέμα και το πρόβλημα, να εφαρμόζουν ευέλικτα προγράμματα και πρακτικές λύσεις, που εξυπηρετούν επισκέπτες και δημότες ταυτοχρόνως.