Την κατάργηση των ενδιάμεσων εκπτώσεων ζήτησε η Συνομοσπονδία του Εμπορίου

Να καταργηθούν οι ενδιάμεσες εκπτώσεις και να περιοριστεί το χρονικό διάστημα κατά το οποίο διαρκούν οι τακτικές, ζήτησε από τον υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων Νίκο Παπαθανάση η Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (ΕΣΕΕ).

Συγκεκριμένα αντιπροσωπεία της ΕΣΕΕ στην οποία συμμετείχε και ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Ρόδου Νίκος Μπόνης ως γενικός γραμματέας της ένωσης, επισκέφθηκε χτες τον κ. Παπαθανάση θέτοντάς του ένα συνεκτικό πλαίσιο προτάσεων για την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς, τονίζοντας την ανάγκη συγκεκριμένων παρεμβάσεων και υιοθέτησης μιας μακροπρόθεσμης στρατηγικής για την ανάπτυξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Επίσης, η ΕΣΕΕ μεταφέροντας αιτήματα του εμπορικού κόσμου, ζήτησε την αλλαγή στο καθεστώς των προωθητικών ενεργειών και των προσφορών, καθώς ο τρόπος με τον οποίο εφαρμόζονται σήμερα δεν έχουν ικανοποιητικά αποτελέσματα.

Παράλληλα ζητήθηκε η πάταξη του παραεμπορίου και η σύσταση ειδικού σώματος δίωξής του, η επιβολή κανόνων στις λαϊκές και τις υπαίθριες  αγορές, καθώς επίσης τα ωράρια των καταστημάτων της στις διάφορες περιοχές να καθορίζονται από τις τοπικές κοινωνίες μέσω των περιφερειακών οργάνων.

Ακόμη, ζητήθηκε η γενίκευση και υποβοήθηση από το υπουργείο της δράσης της ΕΣΕΕ «Open Malls», η οποία θα αναβαθμίσει σημαντικά τα παραδοσιακά κέντρα των πόλεων.

Μάλιστα κατατέθηκε και υπόμνημα στο οποίο επισημαίνονται οι στρεβλώσεις στο νομικό πλαίσιο που εντοπίζονται σε βασικούς τομείς της εμπορικής δραστηριότητας και τίθενται οι βασικές προτεραιότητες που θέτει ο εμπορικός κόσμος για την προστασία του νόμιμου εμπορίου και των καταναλωτών.

Τέλος, η ΕΣΕΕ υπογράμμισε ότι πρέπει να μειωθεί το κόστος χρηματοδότησης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και εναρμόνισής του με τα ευρωπαϊκά επίπεδα. Ζήτησε την ισότιμη μεταχείριση ΜμΕ και μεγάλων επιχειρήσεων από τα πιστωτικά ιδρύματα όσον αφορά τις επιβαλλόμενες προμήθειες και χρεώσεις.

Τόνισε ότι για την επιτάχυνση της ανάπτυξης καθίστανται απαραίτητες αφενός η αναβάθμιση του ρόλου της Αναπτυξιακής Τράπεζας και αφετέρου η άρση του αποκλεισμού που των εμπορικών επιχειρήσεων από τον Αναπτυξιακό Νόμο και από τα περισσότερα επιδοτούμενα προγράμματα του ΕΣΠΑ.

Από την πλευρά του ο κ. Υφυπουργός επεσήμανε ότι στις προτεραιότητες του Υπουργείου είναι η θέσπιση του αναγκαίου πλαισίου για τη διασφάλιση της κανονικότητας στη λειτουργία της αγοράς, εστιάζοντας κυρίως στο παρεμπόριο και στην πάταξή του, στην προστασία του υγιούς οργανωμένου εμπορίου και στην προστασία των καταναλωτών.  Τόνισε επίσης ότι η συνεργασία του Υπουργείου με την ΕΣΕΕ θα είναι στο εξής συνεχής και απρόσκοπτη.