Λεξιστορείν: Η αρχαιοελληνική λέξη police!

H ευρέως διαδεδομένη λέξη στο εξωτερικό για την αστυνομία, η λέξη police, έχει αρχαιοελληνικές ρίζες.

Συγκεκριμένα προέρχεται από τη λέξη πολιτεία που στην αρχαιότητα δήλωνε το πολίτευμα, τον τρόπο οργάνωσης ενός κράτους.

Στη συνέχεια η λέξη περνάει στη λατινική γλώσσα ως politia  και στη συνέχεια στη γαλλική με τη σημασία «τήρηση της τάξης και των νόμων».

Τελευταίος σταθμός το αγγλικό police, η αστυνομία.