Συνεδριάζει τη Δευτέρα το δημοτικό συμβούλιο Ρόδου

Με μοναδικό θέμα στην ημερήσια διάταξη την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων, του ισολογισμού και των αποτελεσμάτων του Δήμου Ρόδου για τη χρήση του οικονομικού έτους 2018, συνεδριάζει την ερχόμενη Δευτέρα 5 Αυγούστου, στη 1:00 το μεσημέρι, το δημοτικό συμβούλιο.

Πρόκειται για ειδική τακτική συνεδρίαση του Σώματος προκειμένου να επικυρώσει την αντίστοιχη απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, η οποία συνεδρίασε την περασμένη Πέμπτη 1η Αυγούστου.
Μεταξύ άλλων, όπως προκύπτει από τα αποτελέσματα της χρήσεως, ο Δήμος Ρόδου κατά το διάστημα αυτό είχε έκτακτα και ανόργανα έσοδα ύψους 2.783.027,9 ευρώ.

Όσον αφορά στα έσοδα προηγούμενων χρήσεων, τα τακτικά έσοδα από έσοδα παρελθόντων ετών (ΠΟΕ) που πρωτοβεβαιώθηκαν κατά την παρούσα χρήση ανέρχονται στα 12.100.354,27  ευρώ. Τα έκτακτα έσοδα από έσοδα ΠΟΕ που πρωτοβεβαιώθηκαν κατά την παρούσα χρήση ανέρχονται στα 2.075.627,02 ευρώ.

Η Οικονομική Επιτροπή, στην προχθεσινή συνεδρίασή της, ενέκρινε τον προέλεγχο των οικονομικών στοιχείων ισολογισμού και αποτελεσμάτων για τη χρήση της περσινής χρονιάς και παρέπεμψε το θέμα στο δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ρόδου, συνεπικουρούμενο από την έκθεση ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή, σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται από το νόμο.