Λεξιστορείν: Η σουπιά!

Με τη λέξη σουπιά αναφερόμαστε στο γνωστό θαλάσσιο μαλάκιο αλλά και μεταφορικά για να χαρακτηρίζουμε  τον ύπουλο  άνθρωπο.

Η λέξη προέρχεται από το αρχαιοελληνικό σηπία το οποίο πιθανότατα κατάγεται από το ρήμα σήπω (σαπίζω, δηλητηριάζω) καθώς η  μελάνη που εκλύει η σουπιά πίστευαν στην αρχαιότητα ότι περιέχει ασθενές αναισθητικό.