Κρουαζιέρα και υποδομές

Γράφει ο Δημήτρης Προκοπίου

Η κρουαζιέρα είναι θαλασσινό ταξίδι αναψυχής με πλοίο ονομάζεται  κρουαζιερόπλοιο που διανύει μια συγκεκριμένη διαδρομή  μεταξύ  προορισμών  Η κρουαζιέρα συνδυάζει την επίσκεψη διαφόρων παραθαλάσσιων πόλεων και λιμανιών υψηλού τουριστικού ενδιαφέροντος, με την αναψυχή της διαμονής στο πλοίο. Οι κρουαζιέρες διαρκούν από 3-5 μέρες ως και δύο βδομάδες συνήθως.

Το ζήτημα της κρουαζιέρας απασχολεί ιδιαίτερα τους προορισμούς από πλευράς τουριστικής προβολής, ανάπτυξης υποδομών και εισοδημάτων των προορισμών παγκοσμίως. Πολλοί τουρίστες διαλέγουν αυτόν τον τόπο διακοπών μια και μπορούν να επισκέπτονται πολλούς προορισμούς παγκοσμίως.

Η τουριστική προβολή είναι μια διαδικασία στην  οποία χαράσσεται η πολιτική διαφήμισης των προορισμών και δαπανώνται δεκάδες χιλιάδες ευρώ  από δήμους και περιφέρειες αλλά και εκατομμύρια από τον Ελληνικό Οργανισμό  Τουρισμού.  Οι εταιρείες κρουαζιέρας παραδοσιακά ζητούν επιδοτήσεις των προορισμών μέσω διαφημιστικών καταχωρίσεων.

Υπάρχουν πολλές κατηγορίες τουριστών κρουαζιέρας σχετικά με τη δαπάνη  του πακέτου που αγοράζουν και τις μέρες και τις κατηγορίες διαμονής. Όταν φθάσουν στο λιμάνι επίσκεψης επίσης οι δαπάνες διαφοροποιούνται  άλλοι δεν ξοδεύουν σχεδόν τίποτα άλλοι ξόδευαν πολλά.
Τα κρουαζιερόπλοια είναι πλοία τα οποία έχουν πολύ μεγάλο μέγεθος και για τον ελλιμενισμό τους απαιτούνται μεγάλες προβλήτες.

Για  την κρουαζιέρα απαιτούνται:
• Ανάλογες προβλήτες και ασφαλή λιμάνια
• Τελωνείο
• Χώρος υποδοχής και αφορολόγητα
• Χώροι που θα επισπευτούν  οι τουρίστες της κρουαζιέρας
• Τουριστικά  και ναυτιλιακά πρακτορεία

Δείκτες φέρουσας ικανότητας στην κρουαζιέρα
Η φέρουσα ικανότητα στον τουρισμό είναι ένα εργαλείο που βοηθά στην αποτίμηση περιβαλλοντικής και αναπτυξιακής κατάστασης στον τουρισμό. Το εργαλείο αυτό μπορεί να εφαρμοσθεί και για την κρουαζιέρα αφού μελετηθούν δεδομένα για τα λιμάνια και τις υπηρεσίες τους.
• Υποδομές υποδοχής επισκεπτών κρουαζιέρας και καταστήματα
• Μέτρα  προβλητών παραβολής κρουαζιερόπλοιων
• Μέγεθος ράδας αγκυροβολίας κρουαζιερόπλοιων
• Κίνηση κρουαζιερόπλοιων ετήσια και ανά μήνα 
• Κίνηση κρουαζιερόπλοιων ανά μέρα
• Δυναμικό και πληθυκός αριθμός λάντζων

• Αφίξεις επιβατών συνολικά και ανά μέρα και ανά μήνα
• Λόγος επιβατών κρουαζιέρας και μόνιμων κατοίκων
• Μέσος όρος καταναλωτικής δαπάνης επιβατών κρουαζιέρας
• Κίνηση λεωφορείων επιβατών κρουαζιέρας
• Μέσος όρος διαμονής τουριστών στα λιμάνια
• Κυκλοφοριακή υποδομή περιοχών υποδοχής πλοίων και  επιβατών
• Περιβαλλοντική υποδομή περιοχών υποδοχής πλοίων και επιβατών
• Επιχειρήσεις που εξυπηρετούν τους επιβάτες των Κρουαζιέρας, εστίαση κ.λπ.

• Αρχαιολογικοί  χώροι επίσκεψης τουριστών κρουαζιέρας  και  στατιστικά στοιχεία
• Υποδομές προσέγγισης σε αρχαιότητες
• Ασφάλεια διαθέσιμη για τα πλοία και τους επιβάτες, ιατρικές υποδομές, Λιμενικό και Αστυνομία
• Αξιολόγηση λιμένων για ασφάλεια / security
• Λιμάνια εκκίνησης κρουαζιερών.
Μέσω των παραπάνω στατιστικών εργαλείων  συλλέγονται στοιχεία και εκπονούνται συμπεράσματα χρήσιμα για αποφάσεις και έργα πολιτικής για τα λιμάνια και τον τουρισμό.