Ποιοι Ροδίτες προσέφεραν εθελοντικά αίμα στον Ερυθρό Σταυρό το 1959

ΚΑΘΩΡΙΣΘΗΣΑΝ ΤΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΒΕΔ ΑΠΟ ΤΟΝ κ. ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΝ Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΙΣ ΤΗΣ ΣΑΪΦΕ

Χθες συνήλθεν εις συνεδρίασιν η διοικούσα επιτροπή του ΕΒΕΔ η οποία ησχολήθη με διάφορα θέματα της αρμοδιότητός της. Μεταξύ άλλων η Επιτροπή καθώρισε τα αιτήματα του ΕΒΕΔ τα οποία θα διατυπωθούν εις υπόμνημα το οποίον θα υποβληθή εις τον κ. Πρωθυπουργόν. Κατά σχετικάς πληροφορίας το ΕΒΕΔ εις το υπόμνημά του θα αναφερθεί και στην ανάγκην αξιοποιήσεως της “Σάϊφε”.

Η ΠΟΛΕΟΔ. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΝ ΕΛΑΒΕ ΧΘΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΥΛΟΥΣ ΘΑ ΣΥΝΕΛΘΗ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΟΝ
Χθες την μεσημβρίαν συνήλθεν εις συνεδρίασιν η Πολεοδομική Επιτροπή Ρόδου η οποία ησχολήθη αποκλειστικώς με το θέμα των στύλων της ΔΕΗ εις την πόλιν. Κατά σχετικάς πληροφορίας η Επιτροπή δεν έλαβε χθες αποφάσεις θα συνέλθη δε εκ νέου σήμερον.

Ο ΟΔΑΠΔ ΔΙΕΘΕΣΕΝ 150.000 ΔΡΧ. ΔΙΑ ΤΗΝ ΥΔΡΕΥΣΙΝ ΤΗΣ ΔΙΜΗΛΙΑΣ
Υπό του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Δημοσίας Περιουσίας Δωδεκανήσου, κατά την προχθεσινήν συνεδρίασιν του, απεφασίσθη η διάθεσις 150.000 δραχμών εις την κοινότητα Διμηλιάς, διά την εκτέλεσιν έργων υδρεύσεως και αρδεύσεως. Διά του διατεθέντος ποσού θα κατασκευασθή υδρομαστευτική στοά και δεξαμενή και θα ανορυχθούν φρέατα διά την άρδευσιν των κτημάτων της περιοχής της κοινότητας.

ΥΔΡΟΔΟΤΗΘΗ Η ΝΗΣΟΣ ΧΑΛΚΗ Η ΥΔΡΟΦΟΡΟΣ ΑΠΟΠΛΕΕΙ ΔΙ’ ΑΡΚΕΙΟΥΣ
Μεταδίδεται εκ Χάλκης ότι κατέπλευσεν εκεί η υδροφόρος του Βασιλικού Ναυτικού, η οποία μετέφερεν εκ Ρόδου ύδωρ διά την πλήρωσιν των δεξαμενών της νήσου, προς αντιμετώπισιν των αναγκών υδρεύσεως των κατοίκων. Εξ άλλου εγνώσθη ότι η υδροφόρος σήμερον θα αποπλεύση εκ Ρόδου διά τας νήσους Αρκειοί και Αγαθονήσι, προς μεταφοράν ύδατος.

Ο ΡΑΔΙΟΣΤΑΘΜΟΣ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΨΥΧΑΓΩΓΕΙ ΤΡΟΦΙΜΟΥΣ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ
Προχθές, κατόπιν εισηγήσεως του Διευθυντού του Ραδιοσταθμού Ρόδου και εγκρίσεως της Γενικής Διευθύνσεως του ΕΪΡ συνεργείον του Ραδιοσταθμού με επικεφαλής τον υπεύθυνον προγράμματος κ. Αλμυράντην, μετέβη εις Κολύμπια και εις Ελεούσαν και εψυχαγώγησε τους τροφίμους αμφοτέρων των ιδρυμάτων. Του συνεργείου το οποίον εκινήθη διά λεωφορείου του  Δήμου, μετείχον τα συγκροτήματα, Σταμάτη, Ροδίτη και Μοστρή Μουσχουράκη. Οι τρόφιμοι των ιδρυμάτων, εξέφρασαν εκ των προγραμμάτων άκραν ικανοποίησιν.

ΑΠΕΒΙΩΣΕΝ Ο ΙΑΤΡΟΣ ΠΑΧΩΠΟΣ
Κατά πληροφορίας εκ Πειραιώς, απεβίωσεν εκεί ο γνωστός ιατρός Γεώργιος Παχωπός, εκ Σύμης.

ΠΡΟΣΕΦΕΡΟΝ ΑΙΜΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΩΣ
Ως ανεκοινώθη κατά τους μήνας Ιούνιον και Ιούλιον κατέθεσαν εις την Τράπεζαν αίματος του Ε.Ε.Σ. αίμα οι κάτωθι εθελονταί αιμοδόται του.

Ιωάννης Χρυσοστομάκης, Αθανάσιος Καλατζής, Μιχαήλ Βεργωτής, Ίων. Λαμπριανός, Μαρία Μαριάς, Ηλίας Χαρλαύτης, Νικόλαος Μαγριπλής, Μιχαήλ Πιστόλλας, Ονούφρ. Βομβουλάκης, Χαριτίνη Στεργενάκη, Σοφία Καμπούρη, Τηλέμαχος Μελάς, Γεώργιος Λενιού, Εμμαν. Λέκκας, Νικήτας Αντωνιάδης, Αντώνιος Γκίκας, Αναστάσιος Μοίρος, Παναγιώτης Παπαντωνίου, Γεώργιος Κανάκης, Ιωάννης Κουλιανός και Ανδρέας Κυπραίος.