Δέκα προσλήψεις στους αρχαιολογικούς χώρους της Δωδεκανήσου

Δέκα θέσεις εποχιακά εργαζομένων προκηρύχθηκαν από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου. Οι θέσεις αυτές είναι συγκεκριμένα οι εξής:

Τόπος απασχόλησης: ΠΑΛΑΤΙ ΜΕΓΑΛΟΥ ΜΑΓΙΣΤΡΟΥ & ΚΟΣΜΗΤΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΝΗΣΟΣ ΡΟΔΟΥ (Δήμος Ρόδου, Ν.Δωδεκανήσου) 

Ειδικότητα: ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ  ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
Διάρκεια σύμβασης: Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και για διάρκεια απασχόλησης τεσσάρων (04) μηνών και όχι πέραν τις 31/12/2019
Αριθμός ατόμων: 3

Τόπος απασχόλησης: ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ & ΠΑΝΑΓΙΑ του ΚΑΣΤΡΟΥ ΝΗΣΟΣ ΡΟΔΟΥ (Δήμος Ρόδου, Ν.Δωδεκανήσου) 

 Ειδικότητα: ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ  ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
Διάρκεια σύμβασης: Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και για διάρκεια απασχόλησης τεσσάρων (04) μηνών και όχι πέραν τις 31/12/2019
Αριθμός ατόμων: 3

Τόπος απασχόλησης: ΠΑΛΑΤΙ ΜΕΓΑΛΟΥ ΜΑΓΙΣΤΡΟΥ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ, ΚΟΣΜΗΤΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ & ΠΑΝΑΓΙΑ του ΚΑΣΤΡΟΥ ΝΗΣΟΣ ΡΟΔΟΥ (Δήμος Ρόδου, Ν.Δωδεκανήσου) 
 Ειδικότητα: ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΩΝ  ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
Διάρκεια σύμβασης: Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και για διάρκεια απασχόλησης τεσσάρων (04) μηνών και όχι πέραν τις 31/12/2019
Αριθμός ατόμων: 1

Τόπος απασχόλησης: ΠΑΛΑΤΙ ΜΕΓΑΛΟΥ ΜΑΓΙΣΤΡΟΥ & ΚΟΣΜΗΤΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΝΗΣΟΣ ΡΟΔΟΥ (Δήμος Ρόδου, Ν.Δωδεκανήσου)

 Ειδικότητα: ΥΕ  ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
Διάρκεια σύμβασης: Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και για διάρκεια απασχόλησης τεσσάρων (04) μηνών και όχι πέραν τις 31/12/2019
Αριθμός ατόμων: 1

Τόπος απασχόλησης: ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΑΡΧΑΙΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΡΟΔΟΥ ΝΗΣΟΣ ΡΟΔΟΣ (Δήμος Ρόδου, Ν.Δωδεκανήσου)

 Ειδικότητα: ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
Διάρκεια σύμβασης: Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και για διάρκεια απασχόλησης τεσσάρων (04) μηνών και όχι πέραν τις 31/12/2019
Αριθμός ατόμων: 1

Τόπος απασχόλησης: ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ ΝΗΣΟΣ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ (Δήμος Αστυπάλαιας, Ν.Δωδεκανήσου)

 Ειδικότητα: ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
Διάρκεια σύμβασης: Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και για διάρκεια απασχόλησης τεσσάρων (04) μηνών και όχι πέραν τις 31/12/2019
Αριθμός ατόμων: 1.