Ποιοι συμμετείχαν στους διεθνείς αγώνες αυτοκινήτου στη Ρόδο το 1959

ΟΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΩΝΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΕΙΣ ΡΟΔΟΝ

ΘΑ ΔΙΕΞΑΧΘΟΥΝ ΣΑΒΒΑΤΟΝ-ΚΥΡΙΑΚΗΝ-ΔΕΥΤΕΡΑΝ

Ποίοι μετέχουν των αγώνων


Προχθές διά του αεροπλάνου της γραμμής αφίκετο εις Ρόδον ο Πρόεδρος του Ερμή Αθηνών κ. Κονάρογλου προκειμένου να εποπτεύση των αυτοκινητιστικών αγώνων οι οποίοι θα λάβουν χώραν το προσεχές Σαββατοκύριακον και την Δευτέραν. Επίσης αφίκοντο και άλλα μέλη των επιτροπών αγώνων.

Χθες ανεκοινώθησαν τα ονόματα των αθλητών οι οποίοι θα μετάσχουν εις τον αγώνα αναβάσεως Φιλερήμου. Ούτοι κατά κατηγορίας είναι οι εξής:  

Κατηγορία Τζούνιορ: Μπαντίνι (Φίατ Βολπίνι), Μορέττι (Ντε Κα Βε) και Μπορντίνι (Λάντσια). Άπαντες Ιταλοί.
Κατηγορία Μεγάλου τουρισμού: Μουρτζόπουλος (Ώστιν), Μπαντούνας (Τζάγκουαρ), Κονάρογλου (Εμ. Τζέλ), Λέττο Ντι Πρίολο (Άλφα Ρομέο), Θεοδωρακόπουλος (Άλφα Ρομέο), Μίχος (Άλφα Ρομέο), Δασκαλόπουλος (Ώστιν) και Νικόζια (Φίατ). Οι Νικόζια και Ντι Πρίολο είναι Ιταλοί.

Κατηγορία Τουρισμού: Πεσμαζόγλου (Σεβρολέτ), Παπαχρυσάνθου (Μερσεντές), Βασιλειάδης (Βόλβο), “Λαίλαψ” (Βόλβο), “Γ” (Τάουνους), “ΘΩΡ” (Βόλβο), Ντε Πρίολο (Άλφα Ρομέο), Θεοχαρίδης (Φολγκσβάγκεν), Αποστολίδης (Άλφα Ρομέο), Βουρδουνιάτης (Ντε Κα Βε), Λυμπερόπουλος (Ντε Κα Βε), Κοτσώνης (Βάρτμουργκ), Δις Ιωάννου (Ντε Κα Βε), Ραπακούλιας (Ρενώ) και Κα Νικολακοπούλου (Ρενώ).

Αι αθλήτριαι Ιωάννου και Νικολακοπούλου δεν θα μετάσχουν εις τον αγώνα ταχύτητος. Εκτός των ανωτέρω αθλητών εις τον αγώνα Σιρκουί θα μετάσχουν και οι Κυριακός (Φορντ), Ηλιόπουλος (Τζάγκουαρ) και ΣΙΜ (Φίατ) εις την κατηγορίαν Μεγάλου Τουρισμού και Αναγνώστου (Σκόντα), και Κωδούνης (Σκόντα) εις την κατηγορίαν Τουρισμού.

Προς γενικήν κατάπληξιν των αγώνων δεν μετέχουν οι Πρωταθληταί Ελλάδος Παπαμιχαήλ (πέρυσι εκέρδισε την Ανάβασιν Φιλερήμου) και Σπηλιωτάκης (νικητής του Σιρκουί). Ούτω μοναδικός αντίπαλος των Ιταλών άσσων θα είναι ο Μίχος ο οποίος πέρυσι ως γνωστόν ήλθε τρίτος εις το Σιρκουί και δεύτερος εις την Ανάβασιν Φιλερήμου.

Ο μέγας απών των αγώνων θα είναι ο γνωστός εις τους Ροδίους φιλάθλους Σ.Ι.Β. (Σταύρος Ιωάννου Βοργιάς), ο οποίος εφονεύθη κατά την διάρκειαν προπονήσεως εις την Πάρνηθα. Καλόν θα ήτο αντί μνημοσύνου η οργανωτική επιτροπή, προ της τελέσεως των αγώνων να τηρήση ενός λεπτού σιγήν εις μνήμη του 22ετούς Σ.Ι.Β. 

Εν τω μεταξύ συνεχίζονται αι εγγραφαί των Ροδίων εις το Ράλλυ Ρόδου αύται δε υπερβαίνουν τας 30. Τέλος μέχρι της αύριον θα ανακοινωθή η ταχύτης την οποίαν θα αναπτύξουν οι αγωνιζόμενοι εις την διαδρομήν Γεννάδι-Έμπωνα.

ΟΙ ΒΡΑΒΕΥΘΕΝΤΕΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΑΙ  ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΙ
Το εσπέρας του Σαββάτου εγένοντο, τα εγκαίνια της 2ας εκθέσεως φωτογραφίας του ΦΟΡ, παρουσία του Διευθυντού της Νομαρχίας κ. Βόνδα, του Δημάρχου κ. Πετρίδη κ.ά. Κατά την διάρκειαν των εγκαινίων, Επιτροπή εκ των κ.κ. Ε. Βόνδα, Σακελλαράκη, Π. Σακελλαρίδη, Ι. Καραμπάτη, Ι. Παπαστεργή και Στ. Θωμαΐδη απένειμε τα βραβεία 1ον, 2ον, 3ον και 4ον αντιστοίχως εις τους κ.κ. Γεωργ. Βρούχον, Θεοδ. Ζησιμάτον, Γεωργ. Τσώμον και Αντ. Πάχον. Έτερα βραβεία απενεμήθησαν εις τους κ.κ. Μ. Λογοθέτην, Στελ. Γιαννά, Ι. Παπαδημητρίου και Στ. Σελλά.

ΕΚΑΗΣΑΝ ΕΛΑΙΟΔΕΝΔΡΑ
Επτά ελαιόδενδρα υπέστησαν ολικήν ή μερικήν καταστροφήν, συνεπεία πυρκαϊάς εκραγείσης εις την θέσιν “Τσαΐρη”, πιθανώς εξ ανημμένου σιγαρέττου. Η ζημία υπελογίσθη εις 1500 δραχμάς.

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΓΡΑΦΗΤΑΣ
Υπό του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας προεκηρύχθη διαγωνισμός διά την εισαγωγήν ραδιοτηλεγραφητών εις την οικείαν Σχολήν, διεξαχθησόμενος από 1-10-59-14-10-59. Τα εξεταστέα μαθήματα είναι Ελληνικά, Άλγεβρα, Γεωμετρία, Τριγωνομετρία, Φυσική και Γεωγραφία.

ΚΑΤΕΠΛΕΥΣΕ ΘΑΛΑΜΗΓΟΣ 
Κατέπλευσε χθες εις τον λιμένα το θαλαμηγόν σκάφος “Δικάνειρα” του οποίου επιβαίνουν δύο λόρδοι μετά των συζύγων των.

Ο Μ. ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΙΣ ΚΡΕΜΑΣΤΗΝ
 Σήμερον το εσπέρας ο θίασος Μίμη Φωτόπουλου, κληθείς υπό των κατοίκων θα δώση θεατρικήν παράστασιν εις Κρεμαστήν. Ο θίασος, ο οποίος έδωσε χθες τας αποχαιρετιστηρίους παραστάσεις του εν Ρόδω, θα αναχωρήση αύριον ατμοπλοϊκώς διά Θεσσαλονίκην.