Στην τελική ευθεία τα ερωτηματολόγια  για το πρόγραμμα διαχείρισης προορισμού στη Ρόδο

Η 14η Αυγούστου είναι η καταληκτική ημερομηνία για τη συμπλήρωση των ερωτηματολογίων σε ό,τι αφορά το Πιλοτικό Πρόγραμμα Διαχείρισης Προορισμού στη Ρόδο.

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD) συνεργάζεται στο πλαίσιο του προγράμματος με το Επιμελητήριο Δωδεκανήσου, με γνώμονα τη συνέχιση της τουριστικής ανάπτυξης στη Ρόδο με βιώσιμους όρους και την αντιμετώπιση μιας σειράς προκλήσεων που χαρακτηρίζουν την τουριστική ανάπτυξη.
Αναλυτικές πληροφορίες για τους στόχους και τις φάσεις του προγράμματος περιλαμβάνονται στην ιστοσελίδα  www.destinationmanagementplan.gr, ενώ κάθε ενδιαφερόμενος δύναται για μερικές ακόμα ημέρες να συμπληρώσει τα ερωτηματολόγια για τις τουριστικές επιχειρήσεις και την τοπική κοινωνία της Ρόδου.