Ποιοι ορίζονται Αγροφύλακες στη Ρόδο

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΖΩΗ

ΑΦΙΞΕΙΣ
Χθες έφθασεν αεροπορικώς από την Αμερικήν η θυγάτηρ του λαογράφου μας Αν. Βρόντη κ. Πέπη Πέτρου Μοσχή και διαμένει εις το ξενοδοχείον των Ρόδων. Η κ. Πέπη Μοσχή τυγχάνει διευθύντρια του Ελληνικού σχολείου της Κοινότητος Ουατερτάμ Βοστώνης και απολαύει μεγάλης εκτιμήσεως και στοργής από όλους τους ομογενείς που αναγνωρίζουν την συμβολήν της εις την διαπαιδαγώγησιν των τέκνων των.

ΔΕΝ ΕΟΡΤΑΖΟΥΝ
Η Κα Μαρία Ναπολέοντος Ξανθούλη, δεν εορτάζει και δεν δέχεται.
- Ο κ. Παναγιώτης Χατζίκος, δεν εορτάζει και δεν δέχεται.
- Η κα Δέσποινα Παπαζαχαρίου επί τη ονομαστική της εορτή, δεν εορτάζει και δεν θα δεχθή.
- Η Δις Δέσπω Δ. Δημητράκη δεν εορτάζει και δεν δέχεται επί τη ονομαστική της.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Ο.Τ. ΕΠΕΣΚΕΦΘΗ ΤΗΝ ΚΩ ΔΙΑ ΤΟ ΝΕΟΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΝ
ΚΩΣ (του ανταποκριτού μας)- Δια του τουριστικού ατμοπλοίου «Σεμίραμις» αφίχθη εις την νήσον μας ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού κ. Πεσματζόγλου. Σκοπός της αφίξεως του κ. Πεσματζόγλου ήτο η τελική ρύθμισης του θέματος του Οικοπέδου όπου θ’ ανεγερθή το προγραμματισθέν υπό της Κυβερνήσεως κατόπιν ενεργειών του Βουλευτού Δωδ/σου κ. Παρθενιάδη μεγάλον τουριστικόν Ξενοδοχείον.

Διορισμοί οργάνων Αγροφυλακής
Υπό του κ. Αγρονόμου Ρόδου ανεκοινώθησαν οι διορισμοί των Κωνσταντίνου Χρήστου ως Αρχιφύλακος Β’ Αγροτικού Τμήματος Αγρονομείου Ρόδου και Δαμιανού Καραμηνά ως Α’ Αγροτικού Τμήματος του αυτού Αγρονομείου επίσης διωρίσθη αγροφύλαξ Μαλώνας ο Παντελής Μόσχου.

Κατά την συνεδρίασιν της 10-8-1959 του Ε.Σ.Α. Δωδεκανήσου επεφασίσθη η μετάθεσις του αγροφύλακος Κατταβιάς Ιωάννου Γιαννά εις Αφάντου και ο διορισμός του Δημητρίου Αγαπητού Πάλλα ως αγροφύλακος Κατταβιάς, του Ιωάννου Γεωργίου Βασιλάκη ως αγροφύλακος Παραδεισίου, του Σταύρου Σάββα Καλαθενού ως αγροφύλακος Λάρδου, του Στεφάνου Σάββ. Ζανεσή ως αγροφύλακος Αρχαγγέλου και του Σάββα Δημητρίου Πάλλα ως αγροφύλακος Λαχανιάς.

Υπό του κ. Αγρονόμου Ρόδου εξεδόθησαν προσκλήσεις δια την υποβολήν αιτήσεων μετά των απαιτουμένων δικαιολογητικών δια τον διορισμόν αγροφυλάκων εις τας Κοινότητας Γενναδίου και Ασκληπειού, ων οι αποδοχαί κατά μήνα ανέρχονται εις δραχμάς 1.200 μηνιαίως εκτός του χορηγουμένου δωρεάν ιματισμού.

ΚΛΕΙΣΤΑ ΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΡΙΟΝ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΕΟΡΤΗΣ
Κατ’ ανακοίνωσιν της αρμοδίας υπηρεσίας αύριον άπαντα τα καταστήματα και αι επιχειρήσεις θα παραμείνωσι κλειστά λόγω της εορτής της Κοιμήσεως της Θεοτόκου.
Τα παντοπωλεία ενδεχομένως θα παραμείνουν ανοικτά, ταύτα δε θα κλείσουν την προσεχή Παρασκευήν.

Αφίκοντο εις Ρόδον ποδηλάται δια τους Πανελληνίους ποδηλατικούς
Εις το Ποδηλατοδρόμιον του Εθνικού Σταδίου Ρόδου θα γίνουν εντός των ημερών οι Πανελλήνιοι Ποδηλατικοί αγώνες, συμμετοχήν των καλυτέρων ποδηλατών της Ελλάδος. Ήδη αφίκοντο εις Ρόδον δια να μετάσχουν των αγώνων ποδηλάται των συλλόγων Ερμή, Παναθηναϊκού και ΑΕΚ. Εις τους εν λόγω αγώνας, θα μετάσχουν επίσης και Ρόδιοι ποδηλάται.

Η υδροφόρος του Β. Ναυτικού μετέφερεν ύδωρ εις Νίσυρον
Μεταδίδεται εκ Νισύρου ότι κατέπλευσεν εκεί η υδροφόρος του Βασιλικού Ναυτικού, η οποία μετέφερεν εις την νήσον 300 τόνους ύδατος, δια τας ανάγκας ωρισμένων συνοικισμών. Η υδροφόρος ως γνωστόν, παραλαμβάνουσα ύδωρ εκ Κω μεταφέρει τούτο εις τας μικράς νήσους, προς αντιμετώπισιν του ενδεχομένου λειψυδρίας.