Ερευνητή αναζητά το Ροδιακό Κέντρο Ιστορικών και Κοινωνικών Ερευνών

Το Ροδιακό Κέντρο Ιστορικών και Κοινωνικών Ερευνών – Rhodes Project ΚΣΕ ενισχύει την ομάδα του και αναζητεί ερευνητή με εξειδίκευση στην Τεχνητή Νοημοσύνη και τη Μηχανική Μάθηση για εργασία στη Ρόδο, προκειμένου να συμβάλει στην ανάπτυξη του συστήματος IT-TRAS.

Την αγγλική λέξη «insularity» μπορεί κανείς να την προσεγγίσει με δύο αναγνώσεις. Μπορεί να μείνει στη μετάφρασή της ως «απομόνωση» ή να επιλέξει τη «νησιωτικότητα». Η διαφορά ανάμεσα στις δύο εκδοχές είναι ότι η δεύτερη, και λιγότερο διαδεδομένη, τονίζει την ανάγκη άρσης της κατάστασης απομόνωσης. Μέσω της δικτύωσης και της καινοτομίας, η περιφέρεια μετατρέπεται από «τέλος του κέντρου» στο σημείο από όπου «το κέντρο ξεκινά».

Το Ροδιακό Κέντρο Ιστορικών και Κοινωνικών Ερευνών – Rhodes Project ΚΣΕ, πιστό στην αποστολή του για παραγωγή Έρευνας και Ανάπτυξης υψηλού αντικτύπου στη Ρόδο κάνει τα πρώτα βήματα για τη μετατροπή της πολυνησιωτικής μας Περιφέρειας σε κέντρο καινοτομίας. Το πιο πρόσφατο έργο του σε εξέλιξη είναι το Integrated Time Tracking System (IT-TRAS), το οποίο σκοπεύει, χρησιμοποιώντας Τεχνητή Νοημοσύνη (ΑΙ) και Μηχανική Μάθηση (ML), να διαμορφώσει ένα αυτοματοποιημένο σύστημα καταγραφής του χρόνου εργασίας και έξυπνης κατανομής του ανά έργο.

Η διαδικασία αυτή υπολογίζεται ότι θα μειώσει κατά 9% τον χρόνο διοίκησης που αφιερώνεται καθημερινά σε έργα Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΕΤΑΚ) αλλά και σε κάθε εργασία στην οποία συμπληρώνονται Ολικά Φύλλα Χρονοχρέωσης (Global Timesheets).

Για το έργο IT-TRAS, το Ροδιακό Κέντρο Ιστορικών και Κοινωνικών Ερευνών – Rhodes Project ΚΣΕ πέτυχε χρηματοδότηση από το εμβληματικό και ανταγωνιστικό πρόγραμμα Horizon 2020 Innosup (European SME Innovation Associate) γεγονός που αναβαθμίζει σημαντικά τη διαχειριστική του ικανότητα αλλά κυρίως το καθιστά πρωτοπόρο ιδιωτικό οργανισμό στην Έρευνα και Ανάπτυξη στο Νότιο Αιγαίο.

Στο πλαίσιο αυτό, η ομάδα των ερευνητών, συμπληρώνεται αναζητώντας απόφοιτο Πληροφορικής / Επιστήμης Υπολογιστών με διδακτορικό και εξειδίκευση στην Τεχνητή Νοημοσύνη και τη Μηχανική Μάθηση.

Το Ροδιακό Κέντρο Ιστορικών και Κοινωνικών Ερευνών – Rhodes Project ΚΣΕ προσφέρει ανταγωνιστικό μισθό, τα έξοδα μετοίκησης στη Ρόδο, καθώς και πιστοποιημένο πρόγραμμα εκπαίδευσης στη Μεθοδολογία της Κοινωνικής Έρευνας και στη Διαχείριση Έργων.

Απώτερος σκοπός είναι ο ερευνητής, έχοντας όλα τα απαραίτητα εφόδια, να εργαστεί απερίσπαστος στο έργο IT-TRAS. Εφόσον το έργο εξελιχθεί επιτυχώς, το Ροδιακό Κέντρο Ιστορικών και Κοινωνικών Ερευνών – Rhodes Project ΚΣΕ προτίθεται να προτείνει τη συνέχιση της συνεργασίας με τον ερευνητή.

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι καλούνται να υποβάλουν πλήρες ακαδημαϊκό βιογραφικό και συνοδευτική επιστολή στο hr@rhodesproject.gr μέχρι τις 31.08.2019. Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/367491.