Συνεδριάζει τη Δευτέρα  το Λιμενικό Ταμείο Δωδεκανήσου

Την ερχόμενη Δευτέρα 19 Αυγούστου πρόκειται να συνεδριάσει το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Νότιας Δωδεκανήσου.

Τα θέματα που θα συζητηθούν, σύμφωνα με την ημερήσια διάταξη, είναι τα εξής:
1. Έγκριση οικονομικών καταστάσεων της Υπηρεσίας των οικονομικών ετών 2017-2018

2. Έγκριση δαπανών διαφόρων προμηθειών και υπηρεσιών

3. Έγκριση οδοιπορικών εξόδων του προσωπικού  του Δ.Λ.Τ.Ν.Δ..

4. Έγκριση καταβολής εφάπαξ βοηθήματος του Ν.103/1975 στον πρώην μόνιμο υπάλληλο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νότιας Δωδεκανήσου (Ν.Π.Δ.Δ.) Χαμουζά Παναγιώτη του Γεωργίου

5. Έγκριση 2ου πρακτικού διεξαγωγής ηλεκτρονικού διαγωνισμού με α/α συστήματος 78257  του έργου: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΙΩΝ ΛΙΜΕΝΑ ΣΥΜΗΣ»

6. Έγκριση 1ου λογαριασμού του έργου: "Αποκατάσταση ζημιών από θεομηνία του τμήματος πρόσβασης προς την νέα αποβάθρα στο Πέταλο λιμένα Σύμης"  ποσού 59.652,16€  ανδόχου VAST MAKE IKE

7. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: "Αποκατάσταση ζημιών από θεομηνία του τμήματος πρόσβασης προς την νέα αποβάθρα στο Πέταλο λιμένα Σύμης"   αναδόχου VAST MAKE IKE

8. Ορισμός επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής των εργασιών «Συντήρηση μεταλλικής γέφυρας αλιευτικού καταφυγίου Φαληρακίου» ποσού  24.556,96€ με Φ.Π.Α. 24%, αναδόχου Σάββας Μακρής & ΣΙΑ ΕΕ

9. Ορισμός επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Εργασίες συντήρησης ανακαίνισης  εσωτερικών χώρων γραφείων Δ.Λ.Τ.Ν.Δ.» ποσού  24.207,28€ με Φ.Π.Α. 24%, αναδόχου Σταμάτης Λινάρδος & ΣΙΑ ΕΕ

10. Έγκριση μελέτης εφαρμογής του έργου: «Προμήθεια και εγκατάσταση ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης ασφάλειας λιμενικών εγκαταστάσεων Ρόδου».