Λεξιστορείν: Τα περιττώματα!

Ως περιττώματα χαρακτηρίζουμε το στερεό υλικό που αποβάλλεται από άνθρωπο ή ζώο και προέρχεται από το πεπτικό του σύστημα, τα κόπρανα.

Η λέξη αποτελεί μεταγενέστερο τύπο της λέξης περισσώματα=αυτά που έχουν «σωθεί» που έχουν απομείνει μετά την πέψη της τροφής και πρέπει να αποβληθούν από το σώμα.