Η εκπαίδευση των νέων βουλευτών

Γράφει ο Γεώργιος Β. Παπαγεωργίου

 

Ορθώς ο Νομοθέτης δεν θέτει προϋποθέσεις για την εκλογή-εισαγωγή ενός πολίτη στην ελληνική Βουλή, όπου όμως καλείται να ασκήσει ενόρκως και αποτελεσματικώς τα καθήκοντά του, σε θέματα και προβλήματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων της Βουλής και αφορούν πρωτίστως τη χώρα και τον πολίτη και που συνήθως είναι θέματα οικονομίας, κοινωνικής πολιτικής, εξωτερικής πολιτικής και διπλωματίας, παραγωγής και ανάπτυξης, άμυνας, παιδείας, υγείας και άλλων. 

Η Βουλή στην πλειοψηφία της απαρτίζεται από ιατρούς, μηχανικούς και δικηγόρους και από άλλα επαγγέλματα χωρίς ειδική εκπαίδευση ή παιδεία, που όμως για μένα προσωπικά όλοι στερούνται των ειδικών γνώσεων που θα πρέπει να έχουν ή να αποκτήσουν με ταχύρυθμα σεμινάρια εντός της Βουλής, για να ασκήσουν επιτυχώς τον ρόλο για τον οποίο έχουν εκλεγεί, γι’ αυτό και είναι προσόν η εμπειρία στη Βουλή, αφού χρειάζεται πολλές φορές να συζητούν θέματα υψίστης σημασίας, κυρίως εξωτερικής πολιτικής και άμυνας (ΑΟΖ-χωρικά ύδατα-υφαλοκρηπίδα-διασυνοριακές σχέσεις-διεθνείς κρίσεις, οικονομικά θέματα προϋπολογισμών, ασφαλιστικά, αλλαγές στην Παιδεία και υγεία, διακρατικές συμφωνίες, έκτακτα γεγονότα και άλλα).

Η ελληνική Βουλή έχει μια άρτια οργάνωση και γραμματεία με επί μέρους τμήματα και αντικείμενα για τα οποία καλείται να εκφράσει άποψη όπως π.χ. για την ορθή συνταγματικότητα ενός Νόμου, για τη χωρίς παρεκκλίσεις εφαρμογή του Προϋπολογισμού και άλλα, και που για μένα μπορεί να προστεθεί η λειτουργία ΤΑΧΥΡΥΘΜΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ σε θέματα ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ υπό μορφή σεμιναρίων, αφού πολλοί βουλευτές, ανεξαρτήτως ειδικών γνώσεων, καλούνται πολλές φορές να προεδρεύουν ή να συμμετέχουν σε επιτροπές της Βουλής, έξω από το δικό τους γνωστικό πεδίο.

Βέβαια, το θέμα δεν αφορά μόνον τη Βουλή και τους εκάστοτε νεοεκλεγόμενους βουλευτές, αφορά και τους συμβούλους που εκλέγονται στους ΟΤΑ, δηλαδή στην Περιφέρεια και τους Δήμους, αφού εδώ ειδικότερα η συμμετοχή είναι μεγάλη σε είδη επαγγελμάτων και επιστημών, και που η λειτουργία ειδικών ταχύρυθμων σεμιναρίων εκπαίδευσης κυρίως για θέματα τοπικής αυτοδιοίκησης, οικονομίας, τοπικής και κοινωνικής πολιτικής, είναι αναγκαία έως απαραίτητη.

Κανείς δεν έχει το δικαίωμα να αμφισβητήσει τη δυνατότητα και την ικανότητα σωστής κρίσης ανεξαρτήτως ειδικής μόρφωσης, αφού η γενική παιδεία ΕΝΙΟΤΕ λειτουργεί ορθότερα της επιστημονικής γνώσης, όμως είναι βέβαιον ότι η μια λειτουργεί θετικά υπέρ της άλλης, βοηθούμενη από ειδικά όμως σεμινάρια για να διοικηθεί σωστά η χώρα.