Νέα συστήματα επικοινωνιών στα αεροδρόμια Κω - Ρόδου - Καρπάθου

Νέα συστήματα επικοινωνιών και καταγραφής φωνής (VCRS) θα αποκτήσουν 18 αεροδρόμια της χώρας, καθώς και το Κέντρο Ελέγχων / Δοκιμών (ΚΗΕΜΣ) της ΥΠΑ.

Ήδη, η προμήθεια και εγκατάστασή τους για την εξυπηρέτηση των αναγκών των υπηρεσιών Εναέριας Κυκλοφορίας (ATS), εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ.

Ποια είναι τα αεροδρόμια
Στο έργο συμπεριλαμβάνονται 5 διεθνείς αερολιμένες και 13 περιφερειακοί.
5 διεθνείς αερολιμένες
Κέρκυρας
Ρόδου
Κω

Θεσσαλονίκης
Ηρακλείου

13 περιφερειακοί αερολιμένες
Αλεξανδρούπολης
Καβάλας
Λήμνου
Σάμου
Χίου
Ακτίου
Ιωαννίνων
Σκιάθου
Μήλου
Καρπάθου
Πάρου
Καλαμάτας
Σητείας

Την σχετική απόφαση υπέγραψε η ειδική γραμματέας Διαχείρισης Προγραμμάτων από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ( ΕΚΤ), του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων Νίκη Δανδόλου και δημοσιεύτηκε στη “Διαύγεια”.

Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής και η δημόσια δαπάνη που προτείνεται για εγγραφή στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ανέρχεται σε 11.749.000 ευρώ.

Η ημερομηνία έναρξης της πράξης ορίζεται η 25η Μαΐου 2020 και έχει ημερομηνία λήξης στις 31 Δεκεμβρίου 2023.

Πηγή: tourismtoday.gr