Η Εντολή  στο Κεφάλαιο

Γράφει ο Ηλίας Καραβόλιας

«Διατάζω τις μεγάλες αμερικανικές μας επιχειρήσεις να αρχίσουν αμέσως να ψάχνουν για εναλλακτικές της Κίνας, συμπεριλαμβανομένου του να φέρουν τις επιχειρήσεις ΠΙΣΩ και να φτιάχνουν τα προϊόντα τους στις ΗΠΑ» (tweet του Τραμπ 23/8, με πτώση χρηματιστηρίων μετά τους κινέζικους δασμούς).
 
Είναι η στιγμή που μάλλον θα ξεκινήσει σταδιακά η παγκόσμια αναδιάρθρωση των αλυσίδων παραγωγής/υπεραξίας και μια νέα ηγεμονία διεθνικού κεφαλαίου θα δημιουργηθεί πάλι μέσα από κρίση υπερσυσσωρευσης και ένταση κοινωνικών ανισοτήτων.

Η «διαταγή» Τραμπ είναι το ιδεολογικό σημαίνον της νέας εποχής από-παγκοσμιοποίησης:  οι εταιρείες πρέπει να βλέπουν την πατρίδα τους μαζί με τα κέρδη τους! Μπορεί να πειθαρχήσει το αμερικανικό κεφάλαιο στην κρατική εντολή; Μπορεί να αφήσει τα φθηνά κινεζικά εργατικά χέρια που πλέον ακριβαίνουν και να ψάξει εναλλακτικές παραγωγικές επικράτειες;

Τα αμερικανικά gadget made in China είναι η χαρακτηριστικότερη ιστορικά περίπτωση παγκοσμιοποιημένης παραγωγής προστιθέμενης αξίας. Ζούμε ιστορικές στιγμές που σηματοδοτούν έναν εμφανή εμπορικό πόλεμο που μάλλον θα επεκταθεί περαιτέρω και θα εξελιχθεί σε νομισματικό.
Το σκηνικό με τους δασμούς είναι το σκηνικό της από-εδαφικόποίησης του καπιταλισμού και ίσως ο σπασμός ενός συστήματος που ώθησε την άυλη οικονομία και τις ροές πλανητικού κεφαλαίου σε υπέρμετρα επίπεδα. Ας προσδεθούμε ....