Φλας στο παρελθόν

Εν Ρόδω
Πέμπτη 27 Αυγούστου 1959
Αριθ. Φύλλου 2513

 

 

 

 


ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ
Οι ασθενείς του Σανατορίου Δωδεκανήσου “Βασίλισσα Φρειδερίκη” καταγόμενοι εκ Καλύμνου εκφράζομεν τας ευχαριστίας και ευγνωμοσύνην ημών προς την Καλυμνιακήν Αδελφότητα Σύδνεϋ Αυστραλίας “Η Κάλυμνος” διά την αποσταλείσαν ημίν δωρεάν εξ 25 λιρών Αγγλίας. Εις τους αγαπητούς μας συμπατριώτας οι οποίοι διά την ως άνω χειρονομίαν των απέδειξαν τα ευγενή και πατριωτικά των αισθήματα ευχόμεθα κάθε ευτυχίαν και πρόοδον.
Οι εκ Καλύμνου ασθενείς του Σανατορίου


ΤΟ “ΙΕΡΑΞ” ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗΝ
ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΟΚΙΜΟΥΣ ΤΟΥ Β. ΝΑΥΤΙΚΟΥ

Την προσεχή Τρίτην θα καταπλεύση εις τον λιμένα μας το εκπαιδευτικόν αντιτορπιλλλικόν “Ιέραξ” προερχόμενον εξ Αμμοχώστου. Τούτου επιβαίνουν 115 δόκιμοι κατά την διάρκειαν δε της παραμονής των ενταύθα θα λάβουν χώραν διάφοροι αθλητικαί εκδηλώσεις.
Το “Ιέραξ” θα αποπλεύση εκ Ρόδου την 5ην Σεπτεμβρίου διά Θεσσαλονίκην.

3.000 ΞΕΝΟΙ ΕΥΡΙΣΚΟΝΤΟ ΧΘΕΣ
ΕΙΣ ΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ

Ως ανεκοινώθη την προσεχή Παρασκευήν και το Σαββατοκύριακον θα αφιχθούν εις Ρόδον δι’ ολιγοήμερον παραμονήν 443 τουρίσται. Ούτοι θα καταλύσουν εις τα ξενοδοχεία της πόλεως Ρόδου. Εν τω μεταξύ χθες εις τα ξενοδοχεία της πόλεως Ρόδου ευρίσκοντο 3.000 ξένοι.
Τέλος την 2αν Σεπτεμβρίου θα αφιχθή εις Ρόδον διά δεκαπενθήμερον παραμονήν έν γκρουπ εκ 40 Ελβετών Περιηγητών. Ούτοι θα καταλύσουν εις το ξενοδοχείον “Θέρμαι”.


Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ ΕΞΕΦΡΑΣΕΝ
ΕΥΓΝΩΜΟΣΥΝΗΝ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΝ

Ο αφιχθείς ενταύθα Δήμαρχος Καλύμνου κ. Καλογιάννης εγένετο δεκτός εις επανειλημμένας συνεργασίας παρά του κ. Νομάρχου εν σχέσει προς τα ζητήματα της Καλύμνου.
Ο κ. Καλογιάννης εις σχετικήν ερώτησιν εξέφρασε την ικανοποίησίν του διά το ενδιαφέρον της Νομαρχίας και την ευγνωμοσύνην των Καλυμνίων προς την Κυβέρνησιν.


ΜΥΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΙΣ ΣΗΜΕΡΟΝ
ΤΩΝ ΔΥΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΤΗΣ ΕΓΣΔ

Επιστρέφει ο κ. Κυριακίδης
Σήμερον αναμένεται να επιστρέψη εξ Αθηνών ο Διευθυντής της ΕΓΣΔ κ. Κυριακίδης. Κατά σχετικάς πληροφορίας, σήμερον θα πραγματοποιηθή Μυστική Συνεδρίασις των Συμβουλίων της ΕΓΣΔ και ακολούθως θα γίνουν συνεδριάσεις ενός εκάστου Συμβουλίου κεχωρισμένως.
Ως γνωστόν την 30ήν τρέχοντος θα πραγματοποιηθή η Γεν. Συνέλευσις της ΕΓΣΔ.

ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗΝ ΘΑ ΓΙΝΗ ΔΟΞΟΛΟΓΙΑ
ΕΠΙ ΤΗ ΕΠΕΤΕΙΩ ΤΗΣ ΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΚΕ

Την 30ήν Αυγούστου 1959 ημέραν Κυριακήν και ώραν 10.00  π.μ. θα τελεσθή εις τον Ιερόν Ναόν του Ευαγγελισμού Δοξολογία, επί τη 10η Επετείω της Νίκης κατά των κομμουνιστοσυμμοριτών και επί τω εορτασμώ της ημέρας του εφέδρου πολεμιστού, χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ρόδου, κ.κ. Σπυρίδωνος, παραστατουμένου υπό σύμπαντος του Ιερού Κλήρου της πόλεως.