Λεξιστορείν: Το πένθος!

Επιμέλεια 
Αλέξανδρος Ν. Κατσαράς
φιλόλογος
katsaras2002@yahoo.gr

Η λέξη πένθος είναι γνωστή από την αρχαιότητα και δήλωνε τον πόνο λόγω απώλειας ενός αγαπημένου προσώπου, σημασία που έχει διατηρηθεί μέχρι και σήμερα. Ετυμολογικά το θέμα της λέξης  φαίνεται πως δημιουργήθηκε από την αρχική μορφή πένθσομαι που είχε ο μέλλοντας του ρήματος (που εξελίχθηκε σε πείσομαι).