Λεξιστορείν: Η περιπέτεια!

Ως περιπέτεια χαρακτηρίζουμε κάποιο γεγονός που είναι δυνατόν να επιφέρει ταλαιπωρία, κινδύνους ή συγκινήσεις σε κάποιον. Η λέξη προέρχεται από το επίθετο περιπετής (από το ρήμα περιπίπτω) που δήλωνε αυτόν που περιπίπτει σε μια κατάσταση δυστυχίας, αυτόν που μεταβάλλεται η ζωή του προς το χειρότερο, όπως συνήθως συμβαίνει και με την εμπλοκή μας σε μια περιπέτεια.