Πρέπει να τοποθετηθούν πινακίδες στις παραλίες που απαγορεύεται η κολύμβηση

Απαγορευτικές πινακίδες και ανάλογες σημάνσεις στα σημεία στα οποία δεν επιτρέπεται η κολύμβηση πρέπει να τοποθετήσει ο δήμος Ρόδου, μετά το έγγραφο που του κοινοποιήθηκε από τη διεύθυνση δημόσιας υγείας της περιφέρειας νοτίου Αιγαίου για την ακαταλληλότητα των ακτών κολύμβησης.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, το έγγραφο που υπογράφεται από τον αρμόδιο αντιπεριφερειάρχη Θωμά Σωτρίλλη, αναφέρει ότι απαγορεύεται η κολύμβηση σε όλα τα λιμάνια, κοντά σε σημεία εκβολής αγωγών και ιχθυοκαλλιεργειών, μέσα στα ναυπηγεία και στα αγκυροβόλια, καθώς και κοντά σε βιολογικούς καθαρισμούς.

Η υπηρεσία επισημαίνει ότι για τη σύνταξη του εγγράφου λήφθηκαν υπόψη οι αναλύσεις του θαλασσινού νερού από τις ακτές κολύμβησης και η αναγκαιότητα να παρθούν μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας.

Αναλυτικά, η απόφαση του κ. Σωτρίλλη αναφέρει τα εξής:
«ΑΠΟΦΑΣΗ
Αποφασίζουµε ότι ακατάλληλες για κολύµβηση ακτές του ∆ήµου Ρόδου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, για τις οποίες δεν πληρούνται τα πρότυπα της ισχύουσας νοµοθεσίας, είναι οι παρακάτω:
α) Σε όλα τα λιµάνια.
β) Εντός των µόνιµων αγκυροβολιών και των ναυπηγείων.
γ) Σε ζώνη 200 µέτρων εκατέρωθεν από στόµια εκβολής των αγωγών εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυµάτων και κάθε άλλης εκβολής, σύµφωνα µε τις αποφάσεις καθορισµού αποδέκτη, όπου τοποθετούνται τοπικά απαγορευτικές πινακίδες.
δ) Σε ζώνη 50 µέτρων εκατέρωθεν των στοµίων εκβολής άλλων αγωγών όµβριων υδάτων.
ε) Σε απόσταση 200 µέτρων εκατέρωθεν ιχθυοκαλλιεργειών και ιχθυογεννητικών σταθµών.

Παρακαλείται ο ∆ήµος στον οποίο κοινοποιείται η παρούσα Απόφαση, όπως τοποθετήσουν τις ανάλογες πινακίδες ή και σηµάνσεις.

Οι Λιµενικές Αρχές παρακαλούνται για την επιτήρηση των σηµείων αυτών, ώστε οι πινακίδες να μην αφαιρούνται ή καταστρέφονται».