Λεξιστορείν: Η πλάστιγγα!

Η λέξη πλάστιγγα προέρχεται από τον αρχαίο τύπο πλάστιγξ –πλάστιγγος που δήλωνε τον καθένα από τους ζυγούς της ζυγαριάς. Σήμερα χρησιμοποιείται κυρίως στη φράση «γέρνει η πλάστιγγα» που αναφέρεται στην περίπτωση ενός ατόμου ή ενός συνόλου που αποκτά υπεροχή έναντι ενός άλλου (θυμίζοντας τη ζυγαριά που γέρνει προς τη μία πλευρά).