Φλας στο παρελθόν


Εν Ρόδω
Κυριακή 30 Αυγούστου 1959
Αριθ. Φύλλου 2516

 

 

 

 


ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ
Με το αεροπλάνον της γραμμής ανεχώρησεν εις Αθήνας και εκείθεν αεροπορικώς εις Αμερικήν η κ. Πέπη Πέτρου Μοσχή διευθύντρια του Σχολείου της Κοινότητος Ουατερτάουν Βοστώνης.
Στο υπερπόντιο αυτό ταξίδι της την συνοδεύουν ευχές γονέων και συγγενών που της εύχονται κατευόδιον.


Ο κ. ΑΓ.  ΤΣΟΠΑΝΑΚΗΣ ΕΙΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΝ
ΕΝ ΛΟΝΔΙΝΩ

Ως πληροφορούμεθα ο γνωστός Ρόδιος κ. Αγαπητός Τσοπανάκης καθηγητής Πανεπιστημίου, μετέβη εις Λονδίνον όπου μετέχει Παγκοσμίου Συνεδρίου Βυζαντινολόγων.


ΚΑΝΑΔΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΕΠΑΙΝΕΙ
ΤΗΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΝ ΡΟΔΟΥ

ΟΤΤΑΒΑ (Ιδ. υπηρ.). Εις την Καναδικήν εφημερίδα “Νάγκετ” ο συνεργάτης της κ. Χάκ χαρακτηρίζει την Ρόδον, την οποίαν επεσκέφθη, ως μίαν φιλόξενον πόλιν όπου ο ξένος περιηγητής ευρίσκει στοργήν και ενδιαφέρον. Ένας τουρίστας-γράφει- ο οποίος δεν γνωρίζει ελληνικά, αισθάνεται κατ’ αρχήν μίαν αναστάτωσιν. Αλλά το συναίσθημα τούτο περνά ταχύτατα όταν ευρεθή αντιμέτωπος με την θερμήν Ροδιακήν φιλοξενίαν. Εξ άλλου - τονίζει - ότι υπάρχει άριστα οργανωμένη τουριστική αστυνομία, της οποίας άνδρες κυκλοφορούν παντού πρόθυμοι να σας εξυπηρετήσουν.

ΕΠΙ ΜΙΑΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΘΑ ΜΕΙΝΗ
Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΕΙΣ ΤΑΣ ΑΘΗΝΑΣ

Σήμερον αναχωρείς εις Αθήνας ο Νομάρχης Δωδεκανήσου κ. Π”κωνσταντίνου συνοδευόμενος υπό του Διευθυντού της Νομαρχίας κ. Βόνδα. Κατά σχετικάς πληροφορίας, σκοπός της μεταβάσεως, του κ. Νομάρχου εις Αθήνας είναι η συμμετοχή εις σύσκεψιν. Πιστεύεται ότι ο κ. Νομάρχης θα επανέλθη εις Ρόδον μετά μίαν περίπου εβδομάδα.


ΤΕΛΕΙΩΝΕΙ ΤΟ ΦΙΛΜ “ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΣΤΗ ΡΟΔΟ”
Κατά πληροφορίας εξ Αθηνών η εταιρία “Μέρ-Φίλμ” ήρχισε τα εσωτερικά γυρίσματα της νέας ταινίας της “Κρουαζιέρα στη Ρόδο” σε σενάριον του Γιάννη Δαλιανίδη. Εις τας σκηνάς που θα γυρισθούν θα λάβουν μέρος η Ντίνα Τριάντη και η Μιράντα.
Ως γνωστόν τα εξωτερικά της εν λόγω ταινίας γυρίσθηκαν εις Ρόδον.


Η ΧΗΡΑ ΤΟΥ ΑΓΑ ΧΑΝ ΜΠΕΓΚΟΥΜ
ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΡΟΔΟΝ

ΑΘΗΝΑΙ 29. Η αφιχθείσα εις Αθήνας Μπεγκούμ χήρα του Αγά Χαν, η οποία συνοδεύεται υπό δέκα ατόμων ενοικίασε σκάφος εκ Πειραιώς προκειμένου δι’ αυτού να πραγματοποιήση κρουαζιέραν εις Μύκονον, Σαντορίνην, Πάτμον, Ρόδον κ.λπ. Το ενοικιασθέν σκάφος είναι το “Μπλέ Ορίζων”.


ΖΩΗΡΟΤΕΡΑ ΗΤΟ ΕΦΕΤΟΣ ΕΙΣ ΡΟΔΟΝ
Η ΘΕΡΙΝΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ

Κατ’ ανακοίνωσιν της Τουριστικής Αστυνομίας Ρόδου σήμερον ευρίσκονται ενταύθα 2800 ξένοι και εκ Παλαιάς Ελλάδος επισκέπται φιλοξενούμενοι εις τα διάφορα ξενοδοχεία της πόλεως.
Εξ άλλου, ως ανεκοινώθη αρμοδίως επί τη λήξει του θέρους, η τουριστική κίνησις κατά την εφετεινήν θερινήν περίοδον ήτο υψηλοτέρα εις αριθμόν έναντι της περυσινής παρά το γεγονός ότι οι Γερμανοί τουρίσται δεν επραγματοποίησαν τας καθόδους των, λόγω της κρίσεως του Βερολίνου.
Εξ άλλου, το σημαντικώτερον γεγονός της καλοκαιρινής περιόδου είναι η άφιξις εις Ρόδον Αμερικανών τουριστών εις αρκετά ικανοποιητικούς αριθμούς, οι οποίοι μάλιστα έμειναν έκπληκτοι από τας ευθυνάς τιμάς των ξενοδοχείων.