Λεξιστορείν: Ο σκυθρωπός!

Σκυθρωπό χαρακτηρίζουμε τον κατηφή, τον άκεφο, τον συνοφρυωμένο άνθρωπό. Πρόκειται για μια σύνθετη λέξη με α’ συνθετικό τη λέξη σκυθρός (ο οργισμένος, ο θυμωμένος) παράγωγο του ρήματος σκύζομαι (οργίζομαι) και β’ συνθετικό τη λέξη ώψ  (το πρόσωπο, η όψη) .