Από φοροδιαφυγή... καλά πάμε!

Από την τελευταία ανακοίνωση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) προκύπτει ότι Ξενοδοχειακή, Τουριστική και εμπορική επιχείρηση σε νησί των Δωδεκανήσων για τις χρήσεις 2013 έως 2017 δεν υπέβαλε δήλωση τελών χαρτοσήμου ύψους άνω του 1.350.000 ευρώ. 

Επίσης, (σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση) τουριστική ανώνυμη εταιρεία σε νησί των Δωδεκανήσων για τη χρήση 2015 απέκρυψε εισοδήματα ύψους 1.070.000 ευρώ!