Λεξιστορείν: Η δερματοστιξία!

Η λέξη δερματοστιξία  αποδίδει στα ελληνικά την γαλλική λέξη τατουάζ. Πρόκειται για σύνθετη λέξη με α’ συνθετικό τη λέξη δέρμα και β’ συνθετικό το ρήμα στίζω = χαράσσω, το οποίο πρωτοχρησιμοποιήθηκε στην αρχαιότητα για να δηλώσει την πράξη του χαράγματος ή της έγκαυσης σε κάποιον ως μέσο ατίμωσης ή τιμωρίας.