Σε ποια λύκεια της Δωδεκανήσου θα  λειτουργήσουν ομάδες προσανατολισμού

Καθορίστηκαν με απόφαση της Περιφερειακής Διευθύντριας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Eκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου κ. Μαρκέλλας Παραμυθιώτου, τα τμήματα ομάδων μαθημάτων προσανατολισμού των Λυκείων της Δωδεκανήσου.

Οι ομάδες προσανατολισμού που θα λειτουργήσουν είναι οι εξής:

 


Α/Α    ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ    ΤΑΞΗ    ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ         ΟΜΑΔΑ
                                                        ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΑΣ        ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

1    1ο ΓΕΛ ΚΑΛΥΜΝΟΥ    Γ        3        ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
2    1ο ΓΕΛ ΚΑΛΥΜΝΟΥ    Γ        3        ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
3    2ο ΓΕΛ ΚΑΛΥΜΝΟΥ    Β        2        ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
4    2ο ΓΕΛ ΚΑΛΥΜΝΟΥ    Β        2        ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
5    2ο ΓΕΛ ΚΑΛΥΜΝΟΥ    Γ        2        ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
6    2ο ΓΕΛ ΚΑΛΥΜΝΟΥ    Γ        2        ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ &  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
7    2ο ΓΕΛ ΚΑΛΥΜΝΟΥ    Γ        2        ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
8     2ο ΓΕΛ ΚΩ        Γ         4        ΥΓΕΙΑΣ
9    2ο ΓΕΛ ΚΩ        Γ         4        ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

10    ΓΕΛ ΑΝΤΙΜΑΧΕΙΑΣ    Γ        3        ΣΠΟΥΔΩΝ     ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
11    ΓΕΛ ΑΝΤΙΜΑΧΕΙΑΣ    Γ        3         ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
12    ΓΕΛ ΑΝΤΙΜΑΧΕΙΑΣ    Γ        3         ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
13    ΓΕΛ ΑΠΕΡΙΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ    Β        2     Α    ΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
14    ΓΕΛ ΑΠΕΡΙΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ    Γ        2        ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
15    ΓΕΛ ΑΠΕΡΙΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ    Γ        2        ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ  ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
16    ΓΕΛ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ    Γ        3        ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
17    ΓΕΛ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ    Γ         3         ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
18    ΓΕΛ ΑΦΑΝΤΟΥ    Β'        4        ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
19     ΓΕΛ ΑΦΑΝΤΟΥ    Γ'         4         ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

20    ΓΕΛ ΑΦΑΝΤΟΥ    Γ'         4         ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
21     ΓΕΛ ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ    Γ         4         ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
22    ΓΕΛ ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ    Γ         4         ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
23    ΓΕΛ ΛΕΡΟΥ        Γ        1        ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
24    ΓΕΛ ΛΕΡΟΥ        Γ        1        ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
25    ΓΕΛ ΛΕΡΟΥ        Β        2        ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
26    ΓΕΛ ΛΕΡΟΥ        Β        2        ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
27     ΓΕΛ ΛΕΡΟΥ        Γ         1         ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ    
28    ΓΕΛ ΛΕΡΟΥ        Γ         1         ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
29    ΓΕΛ ΠΑΤΜΟΥ    Β        1        ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

30    ΓΕΛ ΠΑΤΜΟΥ    Β        1        ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
31    ΓΕΛ ΠΑΤΜΟΥ    Γ        1        ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
32    ΓΕΛ ΠΑΤΜΟΥ    Γ        1        ΣΠΟΥΔΩΝ     ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
33    ΓΕΛ ΠΑΤΜΟΥ    Γ        1        ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
34     ΓΕΛ ΣΟΡΩΝΗΣ    Γ         2         ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
35     ΓΕΛ ΣΟΡΩΝΗΣ    Γ         2         ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
36    ΓΕΛ ΣΟΡΩΝΗΣ    Β        2        ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
37    ΓΕΛ ΣΟΡΩΝΗΣ    Β        2        ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
38    ΓΥΜΝΑΣΙΟ Λ.Τ. ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ    Β        1        ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
39    ΓΥΜΝΑΣΙΟ Λ.Τ. ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ    Β        1        ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

40    ΓΥΜΝΑΣΙΟ Λ.Τ. ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ    Γ        1        ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
41    ΓΥΜΝΑΣΙΟ Λ.Τ. ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ    Γ        1        ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
42    ΓΥΜΝΑΣΙΟ Λ.Τ. ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ    Γ        1        ΣΠΟΥΔΩΝ     ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
43    ΓΥΜΝΑΣΙΟ Λ.Τ. ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ    Γ        1         ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
44    ΓΥΜΝΑΣΙΟ Λ.Τ. ΚΑΣΤΕΛΛΟΡΙΖΟΥ    Β΄        1        ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
45    ΓΥΜΝΑΣΙΟ Λ.Τ. ΚΑΣΤΕΛΛΟΡΙΖΟΥ     Γ΄        1        ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
46    ΓΥΜΝΑΣΙΟ Λ.Τ. ΟΛΥΜΠΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ        Β ΛΥΚ.    1        ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
47    ΓΥΜΝΑΣΙΟ Λ.Τ. ΣΥΜΗΣ    Β        1        ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
48    ΓΥΜΝΑΣΙΟ Λ.Τ. ΣΥΜΗΣ    Γ        1        ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
49    ΓΥΜΝΑΣΙΟ Λ.Τ. ΣΥΜΗΣ    Γ        1        ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

50    ΓΥΜΝΑΣΙΟ Λ.Τ. ΣΥΜΗΣ    Γ        1        ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
51    ΓΥΜΝΑΣΙΟ Λ.Τ. ΝΙΣΥΡΟΥ    Β        1        ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
52 ΓΥΜΝΑΣΙΟ Λ.Τ. ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ    Γ        2        ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
53    ΓΥΜΝΑΣΙΟ Λ.Τ. ΚΑΣΟΥ    Β ΛΥΚ    1        ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
54 ΓΥΜΝΑΣΙΟ Λ.Τ. ΛΕΙΨΩΝ    Β        1        ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
55    ΓΥΜΝΑΣΙΟ Λ.Τ. ΛΕΙΨΩΝ    Γ        1        ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ  ΣΠΟΥΔΩΝ
56    ΓΥΜΝΑΣΙΟ Λ.Τ. ΤΗΛΟΥ    Γ        1        ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
57    ΓΥΜΝΑΣΙΟ Λ.Τ. ΤΗΛΟΥ    Β        1        ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
58    ΕΣΠ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Λ.Τ. ΚΑΛΥΜΝΟΥ    Β        1        ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
59    ΕΣΠ ΓΥΜΝΑΣΙΟΛ.Τ. ΚΑΛΥΜΝΟΥ    Γ+Δ    1        ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

60    ΕΣΠ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Λ.Τ. ΛΕΡΟΥ    Β        1        ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
61    ΕΣΠ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Λ.Τ. ΛΕΡΟΥ     Γ+Δ    1        ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

62  ΕΣΠ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Λ.Τ. ΛΕΡΟΥ  Δ 1 ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 
63    ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΕΛ ΡΟΔΟΥ    Δ        1        ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
64    ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΕΛ ΡΟΔΟΥ    Β        1        ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
65    ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΕΛ ΡΟΔΟΥ    Γ        1        ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
66    ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟΔΟΥ    Γ        2        ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
67    ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟΔΟΥ    Γ        2        ΣΠΟΥΔΩΝ     ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ  & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
68    ΓΥΜΝΑΣΙΟ Λ.Τ. ΕΜΠΩΝΑ    Β        1        ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
69    ΓΥΜΝΑΣΙΟ Λ.Τ. ΕΜΠΩΝΑ    Β        1        ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

70    ΓΥΜΝΑΣΙΟ Λ.Τ. ΕΜΠΩΝΑ    Γ        1        ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
71    ΓΥΜΝΑΣΙΟ Λ.Τ. ΕΜΠΩΝΑ    Γ        1        ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
72    ΓΥΜΝΑΣΙΟ Λ.Τ. ΕΜΠΩΝΑ    Γ        1        ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
73    ΓΥΜΝΑΣΙΟ Λ.Τ. ΕΜΠΩΝΑ    Γ        1        ΣΠΟΥΔΩΝ     ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
                            & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ