Λεξιστορείν: Ο τολμηρός!

Τολμηρό χαρακτηρίζουμε σήμερα τον άφοβο άνθρωπο, αυτόν που περιφρονεί τον κίνδυνο. Πρόκειται για επίθετο παραγόμενο από το ουσιαστικό τόλμη, το οποίο με τη σειρά του ανάγεται στο αρχαίο ρήμα τλάω-τλώ= αντέχω, υπομένω, κάνω γενναίες πράξεις.