Λεξιστορείν: Ο γενναίος!

Γενναίος θεωρείται σήμερα ο άνθρωπος που έχει το γνώρισμα της ανδρείας, αυτός που  αντιμετωπίζει με θάρρος τον φόβο. Η ρίζα γεν- της λέξης μας παραπέμπει στη λέξη γένος και δείχνει  ότι η αρχικά γενναίος σήμαινε «αυτός που διατηρούσε τα γνωρίσματα της γενιάς του, της καταγωγής του». Στη συνέχεια η σημασία της  εξελίχθηκε και σήμαινε «αυτός που κατάγεται από ευγενική γενιά» για να καταλήξει στη σημερινή σημασία του ψυχικά δυνατού και άφοβου.