Εγγραφές των μαθητών του 1ου ΕΠΑ.Λ. Ρόδου

Η Διεύθυνση του σχολείου ενημερώνει τους γονείς και κηδεμόνες καθώς και τους μαθητές του ότι από την 2α Σεπτεμβρίου 2019  έως την 9η Σεπτεμβρίου 2019  η ηλεκτρονική πλατφόρμα e-eggrafes θα είναι σε λειτουργία προκειμένου να υποβληθούν κατ’ εξαίρεση ηλεκτρονικές αιτήσεις εγγραφής - δηλώσεις προτίμησης για ΓΕ.Λ. και  ΕΠΑ.Λ. από τους γονείς-κηδεμόνες των ανήλικων μαθητών/τριών και τους ίδιους τους/τις μαθητές/τριες, εάν είναι ενήλικοι/ες

Για την είσοδο στην εφαρμογή https://e-eggrafes.minedu.gov.gr/, είναι απαραίτητοι οι κωδικοί TAXIS, η διάθεση E-mail και ο αριθμός μητρώου του μαθητή. Οι γονείς ή κηδεμόνες των παραπάνω μαθητών μπορούν να προσέρχονται καθημερινά στο σχολείο μας από τις 8:30 έως τις 13:30 (με τους κωδικούς στο TAXISnet)  για να βοηθηθούν στην ολοκλήρωση της διαδικασίας της ηλεκτρονικής εγγραφής/επανεγγραφής/μετεγγραφής. Πληροφορίες: 22410 21545, καθημερινά 8.30-14.00.

Οι ειδικότητες  που θα λειτουργήσουν στο σχολείο είναι:
Τομέας:  Πληροφορικής
1. Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής
2. Τεχνικός Η/Υ και Δικτύων Η/Υ


Τομέας:  Μηχανολογίας
1. Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ψύξης, Αερισμού & Κλιματισμού
2. Τεχνικός Οχημάτων
3. Τεχνικός Μηχανικός Θερμικών Εγκαταστάσεων και Μηχανικός Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου

Τομέας:  Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού
1. Τεχνικός Ηλεκτρονικών και Υπολογιστικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων
2. Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων,  Εγκαταστάσεων και Δικτύων

Τομέας Εφαρμοσμένων Τεχνών
1. Γραφικών Τεχνών

Τομέας:  Διοίκησης και Οικονομίας
1. Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών
2. Υπάλληλος Τουριστικών Επιχειρήσεων

Τομέας: Γεωπονίας Τροφίμων και Περιβάλλοντος
1. Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής

2. Τεχνικός Τεχνολογίας Τροφίμων και Ποτών
Οι απόφοιτοι του ΕΠΑ.Λ. αποκτούν Απολυτήριο Λυκείου και Πτυχίο ειδικότητας επιπέδου 4 με σκοπό την άμεση απορρόφησή τους από την αγορά εργασίας.

Ταυτόχρονα, για όσους το επιθυμούν, υπάρχει η δυνατότητα πρόσβασης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (Α.Τ.Ε.Ι.) ή σε Στρατιωτικές Σχολές και Σώματα Ασφαλείας κατόπιν Πανελλαδικών εξετάσεων.
Επίσης,  οι απόφοιτοι των ΕΠΑ.Λ. έχουν πρόσβαση και στα Πανεπιστήμια (Α.Ε.Ι.) και στη Σχολή Πυροσβεστικής ποσοστιαία, μέσω των ίδιων (Ειδικών) Πανελλαδικών εξετάσεων σε ποσοστό 5%.

Στην Α΄ Τάξη του ΕΠΑ.Λ. μπορούν να εγγραφούν οι κάτοχοι Απολυτηρίου Γυμνασίου.
Στην Β΄ Τάξη του ΕΠΑ.Λ. μπορούν να εγγραφούν όσοι έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τη φοίτησή τους στην Α’ Τάξη του ΕΠΑ.Λ. ή στην Α’ Τάξη του ΓΕ.Λ. Επίσης μπορούν να εγγραφούν οι κάτοχοι Απολυτηρίου ΓΕ.Λ., ΕΠΑ.Λ., Ε.Π.Λ., Τ.Ε.Λ. ή οι κάτοχοι πτυχίου ΤΕΕ για απόκτηση πτυχίου μόνο.

Για τους αποφοίτους της Γ’ τάξης από το σχολικό έτος 2017-2018 προβλέπεται μέσα από τον θεσμό του «Προαιρετικού Μεταλυκειακού έτους – Τάξης Μαθητείας», η δυνατότητα πρακτικής άσκησης σε πραγματικό εργασιακό περιβάλλον υπό την εποπτεία του σχολείου (με πλήρη εργασιακά δικαιώματα, μισθό στο 75% του κατώτατου μισθού, κανονική ασφάλιση και άδειες) και συμπληρωματικής εργαστηριακής εκπαίδευσης στο σχολείο. Οι απόφοιτοι αυτού του έτους θα μπορούν μετά από εξετάσεις πιστοποίησης να αποκτήσουν πτυχίο επιπέδου 5 και άδεια άσκησης επαγγέλματος. Τα εργαστηριακά μαθήματα του Ωρολογίου προγράμματος, πραγματοποιούνται στα πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια του 1ου ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΡΟΔΟΥ.

Ο Διευθυντής
Καραμήτσας Ιωάννης