Λεξιστορείν: Τα αποτελέσματα!

Ως αποτέλεσμα χαρακτηρίζουμε σήμερα την ολοκλήρωση, το τέλος μιας πράξης. Ετυμολογικά προέρχεται από το ρήμα αποτελώ (<από+ τέλος), όχι όμως με τη σημερινή σημασία (συγκροτώ, απαρτίζω σύνολο) αλλά την αρχαιότερη. Συγκεκριμένα σήμαινε «εκτελώ κάτι, εκπληρώνω το σκοπό μου» μιας που μία από τις βασικές σημασίες της λέξης τέλος στην αρχαιότητα ήταν «σκοπός».