Έκκληση προς όλους για τη Δημόσια Βιβλιοθήκη Ρόδου

Γράφει ο
δρ. Ιωάννης Ηλ. Βολανάκης
έφορος αρχαιοτήτων ε.τ.

 

«Αξιότιμε Κύριε Διευθυντά,
Διά της παρούσης μου επιστολής, θα ήθελα να θέσω υπόψη σας και μέσω της έγκριτης Εφημερίδας σας να θέσω επίσης υπόψη, τόσον των αρμόδιων φορέων, όσον και του κοινού τα επόμενα: 

Στην Ρόδο, ως γνωστόν, λειτουργεί από μακρού χρόνου η Δημόσια Βιβλιοθήκη Ρόδου, η οποία υπάγεται στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων. Περιλαμβάνει περί τις ογδόντα χιλιάδες (80.000) τόμους βιβλίων και συνεχώς πλουτίζεται με νέες εκδόσεις. Στεγάζεται σε παλαιό οικοδόμημα της εποχής της Ιπποτοκρατίας και αποτελεί κόσμημα για  ολόκληρη τη Ρόδο.

Εξυπηρετεί ετησίως πολλές χιλιάδες αναγνώστες, οι οποίοι, είτε δανείζονται βιβλία, τα οποία διαβάζουν στα σπίτια των και στη συνέχεια τα επιστρέφουν, είτε εργάζονται και μελετούν στους πολύ επιβλητικούς χώρους της Βιβλιοθήκης, εξυπηρετούμενοι από το προσωπικό αυτής. Τα παραπάνω είναι γνωστά στους πάντες και ο υπογραφόμενος απλώς τα υπενθυμίζει, προκειμένου να έλθει στο κυρίως θέμα αυτής της επιστολής.

Η Δημόσια Βιβλιοθήκη Ρόδου δυστυχώς αντιμετωπίζει τελευταία σοβαρά προβλήματα, τα οποία, εάν δεν επιλυθούν το ταχύτερον δυνατόν, κινδυνεύει, είτε να κλείσει, είτε να υπολειτουργεί, μην μπορώντας να εξυπηρετήσει επαρκώς τους χιλιάδες αναγνώστες της, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται και πολυάριθμοι μαθητές Σχολείων και φοιτητές της περιοχής.

Ενώ ο Οργανισμός Λειτουργίας της Βιβλιοθήκης προβλέπει να υπηρετούν εννέα Υπάλληλοι σε αυτήν, επί του παρόντος έχει μείνει μόνος ο Διευθυντής αυτής, ο οποίος μάλιστα βρίσκεται στα πρόθυρα της συνταξιοδοτήσεώς του και μία υπάλληλος, αρμόδια για την καθαριότητα. Ο Διευθυντής και η υπάλληλος κάνουν το παν, για να εξυπηρετήσουν τους πολυάριθμους αναγνώστες, αλλά αυτό εκ των πραγμάτων καθίσταται σχεδόν αδύνατον. 

Ο Διευθυντής χρειάζεται να μεταβαίνει καθημερινά στο Ταχυδρομείο, για να στέλνει και να παραλαμβάνει την υπηρεσιακή αλληλογραφία, ασχολείται με την εκπλήρωση διοικητικών υποθέσεων,  εξυπηρετεί τους προσερχομένους και σε ορισμένες περιπτώσεις στη Βιβλιοθήκη μένει μόνο η υπάλληλος της καθαριότητας, η οποία εκ των πραγμάτων δεν μπορεί να εξυπηρετήσει τους αναγνώστες.

Σημειωτέον, ότι κατά τα τελευταία έτη διευκολύνετο εν μέρει η κατάσταση, χωρίς να λύνεται οριστικά το πρόβλημα του προσωπικού, με την απόσπαση κάποιου Υπαλλήλου, συνήθως από τη Δημόσια Εκπαίδευση (Στοιχειώδη και Μέση), ο οποίος συνέτρεχε και βοηθούσε στη λειτουργία της Βιβλιοθήκης.

Η Εκπαιδευτικός, η οποία ήταν απεσπασμένη τελευταία και για ένα έτος στη Βιβλιοθήκη, προσέφερε πολύτιμες υπηρεσίες και συνέβαλε ουσιαστικά στην εύρυθμη λειτουργία αυτής. Αν και ζητήθηκε αρμοδίως και εγκαίρως η έγκριση της απόσπασής της στη Βιβλιοθήκη για ένα ακόμα έτος και η ίδια το επιθυμούσε διακαώς, όμως η απόσπαση δεν εγκρίθηκε από την αρμόδια Αρχή, με συνέπεια από 1-09-2019 εκείνη να επιστρέψει στο Σχολείο, όπου υπηρετούσε.

Γίνεται έκκληση σε όλους τους αρμόδιους φορείς, να φροντίσουν το συντομότερο δυνατόν, να δοθεί μία αρμόζουσα λύση στο δημιουργηθέν πρόβλημα, διότι θα αποτελούσε λάθος, η Βιβλιοθήκη να αναγκασθεί να κλείσει τις πύλες της ή να υπολειτουργεί. 

Ευκταίον θα ήταν, στο πρόβλημα του προσωπικού της Βιβλιοθήκης να δοθεί  αρμόζουσα και οριστική λύση, με τον διορισμό του προβλεπόμενου από τον κανονισμό Λειτουργίας της Βιβλιοθήκης προσωπικού, προκειμένου να διασφαλισθεί η εύρυθμη λειτουργία αυτής ή τουλάχιστον να δοθεί προσωρινή λύση, με την απόσπαση υπαλλήλων από άλλη Υπηρεσία».