Επαγγελματικά προγράμματα κατάρτισης του Πανεπιστημίου Αιγαίου

Ανακοινώθηκαν τα Επαγγελματικά Προγράμματα Κατάρτισης του Πανεπιστημίου Αιγαίου, τα οποία σχεδιάστηκαν αποκλειστικά με ποιοτικά κριτήρια, ώστε να προετοιμάζουν τον επιμορφούμενο για φοίτηση σε υψηλές ακαδημαϊκές βαθμίδες, όπως μεταπτυχιακά κ.λπ.

Τα κύρια χαρακτηριστικά τους είναι:
-Μοριοδοτούμενα (σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία)
--Ασύγχρονη Διαδικτυακή Διδασκαλία (ο επιμορφούμενος μελετά μόνος του την ύλη)

Project based (συγγραφή βιβλιογραφικών ή και ερευνητικών εργασιών με τη βοήθεια μέντορα καθηγητή)
-12μηνη ημερολογιακά διάρκεια
-Πρακτική Άσκηση σε συνεργαζόμενους φορείς ή στο φορέα που επιλέγει ο επιμορφούμενος

-Με ευρωπαϊκές πιστωτικές μονάδες επαγγελματικής κατάρτισης ecvet
-Με δυνατότητα συμμετοχής σε συνέδριο και δημοσίευση σε συνεργαζόμενο επιστημονικό περιοδικό των αρίστων εργασιών
-Με δωρεάν προαιρετικό τρίμηνο σεμινάριο ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
-Με έκπτωση 50% σε ένα από τα επόμενα ετήσια προγράμματα
Πιο αναλυτικά

Α. ΠΕΝΤΕ Προγράμματα Ψυχολογίας:
http://bit.ly/34lodY8
Β. Επτά Προγράμματα Κατάρτισης για την Εκπαίδευση:
http://bit.ly/2LhO1N5

Γ. Τρία Προγράμματα Συμβουλευτικής, NLP και Executive Coaching and Management:
http://bit.ly/2Uqb3EB

Δ. ΠΕΝΤΕ Προγράμματα Κατάρτισης για Υπολογιστές και Δίκτυα:
http://bit.ly/2UpqCwl

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
Τα προσφερόμενα προγράμματα είναι:
1. ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Προκήρυξη και άμεση ΕΓΓΡΑΦΗ
http://bit.ly/2RRuVPL
Πληροφορίες: 22510-36520 και 22510-36580

2. ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΤΕΡΟΤΗΤΑΣ
Προκήρυξη και άμεση ΕΓΓΡΑΦΗ
http://bit.ly/2NxTVNd
Πληροφορίες: 22510-36520 και 22510-36580

3. ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΩΣ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
Προκήρυξη και άμεση ΕΓΓΡΑΦΗ
http://bit.ly/2RTqyne
Πληροφορίες: 22510-36520 και 22510-36580

4. ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
Προκήρυξη και άμεση ΕΓΓΡΑΦΗ:
http://bit.ly/2RSUIXx
Πληροφορίες: 22510-36520 και 22510-36580

5. ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΤΑΞΗΣ- Ο ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΩΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
Προκήρυξη και άμεση ΕΓΓΡΑΦΗ
http://bit.ly/2RSXe02
Πληροφορίες: 22510-36520 και 22510-36580

6.ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ
Προκήρυξη και άμεση ΕΓΓΡΑΦΗ
http://bit.ly/2NuSpeJ
Πληροφορίες: 22510-36520 και 22510-36580

7.ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΑΡΧΕΣ, ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ (150 ΩΡΩΝ) ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΓΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΟΠΠΕΠ
Προκήρυξη και άμεση ΕΓΓΡΑΦΗ
http://bit.ly/2RR1Qnk
Πληροφορίες: 22510-36520 και 22510-36580

8. ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ
Προκήρυξη και άμεση ΕΓΓΡΑΦΗ
http://bit.ly/2RR49ab
Πληροφορίες: 22510-36520 και 22510-36580

9. ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
Προκήρυξη και άμεση ΕΓΓΡΑΦΗ
http://bit.ly/2RSYaBA
Πληροφορίες: 22510-36520 και 22510-36580

10. ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
Προκήρυξη και άμεση ΕΓΓΡΑΦΗ
http://bit.ly/2NHtSUa
Πληροφορίες: 22510-36520 και 22510-36580

11. ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΝΩΣΙΑΚΗΣ - ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
Προκήρυξη και άμεση ΕΓΓΡΑΦΗ
http://bit.ly/2NvEANj
Πληροφορίες: 22510-36520 και 22510-36580

12. ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΙΔΟΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
Προκήρυξη και άμεση ΕΓΓΡΑΦΗ
http://bit.ly/2NyE3dr
Πληροφορίες: 22510-36520 και 22510-36580

13. ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ
Προκήρυξη και άμεση ΕΓΓΡΑΦΗ
http://bit.ly/2RYXjiY
Πληροφορίες: 22510-36520 και 22510-36580

14. ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ COACHING, EXECUTIVE COACHING AND MANAGEMENT
Προκήρυξη και άμεση ΕΓΓΡΑΦΗ
http://bit.ly/2RQpQXO
Πληροφορίες: 22510-36520 και 22510-36580

15. ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΕΥΡΟΓΛΩΣΣΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΤΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
Προκήρυξη και άμεση ΕΓΓΡΑΦΗ
http://bit.ly/2RTXKed
Πληροφορίες: 22510-36520 και 22510-36580
16. ΕΠΤΑΜΗΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
MASTERING WORDPRESS (400ΩΡΩΝ)

ΔΩΡΕΑΝ ΕΞΕΤΑΣΤΡΑ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ
Προκήρυξη και άμεση ΕΓΓΡΑΦΗ
http://bit.ly/2RWbghx
17. ΕΠΤΑΜΗΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
MASTERING EXCEL FOR BUSINESS (400ΩΡΩΝ)

ΔΩΡΕΑΝ ΕΞΕΤΑΣΤΡΑ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ
Προκήρυξη και άμεση ΕΓΓΡΑΦΗ
http://bit.ly/2NxEOUa
18. ΕΠΤΑΜΗΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
MASTERING WORD FOR BUSINESS (400ΩΡΩΝ)

ΔΩΡΕΑΝ ΕΞΕΤΑΣΤΡΑ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ
Προκήρυξη και άμεση ΕΓΓΡΑΦΗ
http://bit.ly/2RT0BUK
19. ΕΠΤΑΜΗΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
INTERNATIONAL DIPLOMA IN IT AND CYBER SECURITY (400ΩΡΩΝ)

ΔΩΡΕΑΝ ΕΞΕΤΑΣΤΡΑ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ
Προκήρυξη και άμεση ΕΓΓΡΑΦΗ
http://bit.ly/2RSYHn4
Πληροφορίες: 22510-36520 και 22510-36580
20. ΕΠΤΑΜΗΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ VELLUM CERTIFIED
IT PROJECT MANAGER (400 ωρών)

ΔΩΡΕΑΝ ΕΞΕΤΑΣΤΡΑ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ
Προκήρυξη και άμεση ΕΓΓΡΑΦΗ
http://bit.ly/2RYXOcQ
Πληροφορίες: 22510-36520 και 22510-36580