Συνέδριο για τη διαχείριση καταστροφών θα πραγματοποιηθεί στη Ρόδο

Το τμήμα Δια Βίου Μάθησης, Υποστήριξης της Εκπαίδευσης και Απασχόλησης συνδιοργανώνει με το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, ΕΚΠΑ , το 9ο Συνέδριο με τον τίτλο «Διαχείριση Θυμάτων Καταστροφών» στο νησί μας, από 9-13 Οκτωβρίου 2019.

Tο συγκεκριμένο Συνέδριο αποσκοπεί στο να εκπαιδεύσει υγειονομικούς και λοιπούς επιστήμονες σε θέματα αποτελεσματικής διαχείρισης μεγάλων συμβάντων, όπου κύριο στόχο αποτελεί η πρόληψη και η προετοιμασία για την καλύτερη αντιμετώπισή τους.

Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου, θα πραγματοποιηθούν ασκήσεις προσομοίωσης για την εκπαίδευση των συμμετεχόντων σε όσο το δυνατόν πιο ρεαλιστικές συνθήκες, ενώ ειδική μέριμνα θα δοθεί στην προβολή και τον υποστηρικτικό ρόλο της Περιφέρειας στην προσπάθεια αυτή.

Το Συνέδριό αποτελεί μια διεθνή συνάντηση όλων των εμπλεκόμενων στη διαχείριση έκτακτων καταστάσεων, φορέων και θεσμών της χώρας. Παράλληλα, αποτελεί πόλο έλξης για τη διεθνή επιστημονική κοινότητα, καθώς θα έρθουν στη Ρόδο εκπρόσωποι από 12 χώρες, καθώς και εκπρόσωποι του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (Π.Ο.Υ.).