Τις μελέτες θα πρέπει να συνοδεύει τεχνική έκθεση υποχρεωτικών, περιοδικών ελέγχων σε κτήρια κι έργα

Γράφει ο Γεώργιος Β. Παπαγεωργίου

Ποιος μπορούσε να φαντασθεί ότι επί παραδείγματι ένα παλό σε κατασκευή έργο “ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΠΑΣΚΕΤΑΣ” ενός Δήμου ή μιας Κοινότητας θα έμενε χωρίς έλεγχο και καθόλου συντήρηση, για ολόκληρα 31 χρόνια χρόνια, όταν στην περίπτωσή μας ένας οποιοσδήποτε τεχνικός ή εργοδηγός του Δήμου ή ακόμη και ένας γυμναστής, κουνώντας απλώς την μπασκέτα, θα μπορούσε να διαπιστώσει αμέσως τον σοβαρό κίνδυνο.

Υπηρέτησα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση για 15 χρόνια και εκεί έζησα και διαπίστωσα τις διαδικασίες που προβλέπονται για την παραλαβή ενός δημοτικού έργου, ελέγχοντας ποιότητα κατασκευής και υλικών, κυρίως σε ό,τι αφορά τις αντοχές του έργου, παραλαβή που γίνεται συνήθως από ειδική επιτροπή παραλαβής έργων που γνωρίζει τι ακριβώς πρέπει να ελέγξει και που συνήθως διαπίστωναν μικρές ή μεγάλες τεχνικές ελλείψεις και επέβλεπαν τη σωστή αποκατάσταση με βάση τη μελέτη.

Ποτέ μέσα στην πληθώρα των στοιχείων της μελέτης δεν άκουσα ή δεν είδα να υπάρχει ή να συνοδεύεται από μια ειδική τεχνική έκθεση, η οποία να προβλέπει χρονοδιάγραμμα περιοδικών ελέγχων του έργου, όποιο και να είναι αυτό: σχολείο, γυμναστήριο, κολυμβητήριο, γέφυρα ή ακόμη και ασφαλτικούς δρόμους, παιδική χαρά ή όποιο άλλο έργο, για το οποίο ο χρήστης με βάση την τεχνική έκθεση και τις ημερομηνίες θα πρέπει να προβεί εγκαίρως σε ελέγχους πιθανών βλαβών ή αστοχιών.

Αν έστω και τώρα καθιερωθεί -δεν γνωρίζω αν προβλέπεται- η ύπαρξη τεχνικής έκθεσης, η οποία με βάση τα στοιχεία του έργου και τις μελέτες θα προβλέπει τακτικούς ελέγχους με ευθύνη των χρηστών για να μην ψάχνουμε κάθε φορά ποιος φταίει, που θα αφορά τις πιθανές προβλεπόμενες βλάβες ή αστοχίες, λόγω χρόνου ή άλλων αιτιών που γνωρίζει ο μελετητής-κατασκευαστής και προβαίνει εγκαίρως στην ορθή αποκατάσταση βλαβών-ζημιών, πρόληψη που θα προστατεύει τον κόσμο από ατυχήματα μικρά ή μεγάλα, έχουμε πολλά παραδείγματα.

Στον τόπο μας μόνον όταν συμβεί ένα ατύχημα τότε αρχίζουμε να ψάχνουμε χωρίς τελειωμό και αποτέλεσμα ποιος φταίει και γιατί και αγνοούμε εντελώς ότι “Το προλαμβάνειν κάλλιον του θεραπεύειν”.