Συγκροτήθηκε η Κοσμητεία της  Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών στη Ρόδο

Συγκροτήθηκε με απόφαση του κοσμήτορα της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών (ΣΑΕ) του Πανεπιστημίου Αιγαίου, η Κοσμητεία της σχολής για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020.

Ειδικότερα, στην απόφαση υπογραμμίζονται τα εξής:

“Αποφασίζει
τη συγκρότηση της Κοσμητείας της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου, για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, ως ακολούθως:

1. Καθηγητής Σεϊμένης Ιωάννης, Κοσμήτορας της Σ.Α.Ε.

2. Καθηγητής Σοφός Αλιβίζος, Πρόεδρος του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης (Π.Τ.Δ.Ε.) με αναπληρωτή τον Καραμούζη Πολύκαρπο, Αναπληρωτή Καθηγητή

3. Αναπληρωτής Καθηγητής Ανδρεαδάκης Νικόλαος, Πρόεδρος του Τμήματος Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ.) με αναπληρωτή τον Φεσάκη Γεώργιο, Αναπληρωτή Καθηγητή

4. Καθηγήτρια Φραντζή Αικατερίνη, Πρόεδρος του Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών (Τ.Μ.Σ.) με αναπληρωτή τον Κουσούλη Παναγιώτη, Αναπληρωτή Καθηγητή

5. Εκπρόσωπος Ε.Ε.Π.:Τακτικό μέλος: Τσέβης Επαμεινώνδας
Αναπληρωματικό μέλος: Δεν έχει ορισθεί

6. Εκπρόσωπος Ε.ΔΙ.Π.: Τακτικό μέλος: Ταψής Νικόλαος
Αναπληρωματικό μέλος: Κώστας Απόστολος

7. Εκπρόσωπος Ε.Τ.Ε.Π.: Χρυσαφίνα Ελένη
Αναπληρωματικό μέλος: Αγγέλου Βαρβάρα

8. Εκπρόσωπος Προπτυχιακών Φοιτητών /τριών (βάσει της παρ. 4 του άρθρου 9 της ΥΑ 191014/Ζ1/07.11.2017 (ΦΕΚ Β’ 3969): Δεν έχει ορισθεί

9. Εκπρόσωπος Μεταπτυχιακών Φοιτητών /τριών (βάσει της παρ. 4 του άρθρου 9 της ΥΑ 191014/Ζ1/07.11.2017 (ΦΕΚ Β’ 3969): Δεν έχει ορισθεί.

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα της Σχολής και να καταχωρηθεί στον ιστότοπο του Προγράμματος «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».

Ο Κοσμήτορας της Σχολής
Καθηγητής Ιωάννης Α. Σεϊμένης”.