Λεξιστορείν: Ο σεμνός!

Η λέξη σεμνός προέρχεται από το θέμα σεβ- του ρήματος σέβομαι και την κατάληξη –νός ( σεβνός > σεμνός).

Είχε αρχική σημασία  «ο σεβαστός, ο ιερός, αυτός που προκαλεί  δέος».

Στη συνέχεια εξελίχθηκε σημασιολογικά και σήμαινε, τον ντροπαλό, τον συνετό, τον συνεσταλμένο από σεβασμό ή κατάνυξη, έννοιες  που έχει διατηρήσει μέχρι και σήμερα.