Συμβάσεις για καθαρισμό χειμάρρων στη Ρόδο

Δύο νέες συμβάσεις έργου για τον καθαρισμό των χειμάρρων σε περιοχές του νησιού της Ρόδου, ενόψει του χειμώνα, υπεγράφησαν χτες από τον περιφερειάρχη Γιώργο Χατζημάρκο.

Ειδικότερα,  όπως ανακοίνωσε η διεύθυνση τεχνικών έργων Δωδεκανήσου υπεγράφη σύμβαση ανάμεσα στην περιφέρεια νοτίου Αιγαίου και την εταιρεία «ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΡΟΔΟΥ ΑΤΕΕ» ύψους 142.000 ευρώ που αφορά, τον καθαρισμό των χειμάρρων στις κοινότητες της πρώην δημοτικής ενότητας Ρόδου. Η εταιρεία θα πρέπει να έχει ολοκληρώσει τους καθαρισμούς μέσα σε διάστημα έξι μηνών.

Επίσης, υπεγράφη σύμβαση ύψους 133.115 ευρώ ανάμεσα στην περιφέρεια και την εταιρεία «Χατζηκάλφας Νικόλαος του Γεωργίου»» που αφορά τον καθαρισμό των χειμάρρων στις κοινότητες της πρώην δημοτικής ενότητας νότιας Ρόδου. Και σε αυτή τη σύμβαση το έργο πρέπει να ολοκληρωθεί μέσα σε διάστημα έξι μηνών.