Έντονες διαμαρτυρίες για τα αδέσποτα κατσίκια και στην Αρνίθα

Την έντονη διαμαρτυρία τους για την ανεξέλεγκτη βοσκή που υπάρχει στην περιοχή της Αρνίθας, εξέφρασαν μιλώντας στη “ΡΟΔΙΑΚΗ” κάτοικοι της περιοχής, επισημαίνοντας ότι επιτέλους πρέπει να ληφθούν άμεσα μέτρα.

Το πρόβλημα αυτό, αξίζει να σημειωθεί ότι αφορά πολλές περιοχές σε ολόκληρο το νησί της Ρόδου εδώ και πολλά χρόνια.

Η ανεξέλεγκτη βοσκή αιγοπροβάτων, έχει δημιουργήσει και εξακολουθεί να προκαλεί, προβλήματα στο περιβάλλον και στις καλλιέργειες.

Παρά τα μέτρα και τις συστάσεις που έχουν γίνει κατά καιρούς, η κατάσταση δεν έχει βελτιωθεί με αποτέλεσμα να υπάρχουν έντονες διαμαρτυρίες, ειδικά σε χωριά της ανατολικής και της κεντρικής Ρόδου.