Λεξιστορείν: Ο αχρείος!

Η λέξη αχρείος είναι σύνθετη με α’ συνθετικό το στερητικό α και β΄συνθετικό τη λέξη χρεία = η χρησιμότητα, η ανάγκη.

Άρα αρχικά σήμαινε « αυτός που δεν είναι χρήσιμος,  που δεν τον έχουμε ανάγκη, ο άχρηστος.

Σιγά- σιγά η λέξη απέκτησε κι ηθική σημασία επειδή ο άχρηστος για την πόλη, ο αχρείαστος ταυτίστηκε με τον κακό, τον ανήθικο, αυτόν που είναι βλαβερός για τους συνανθρώπους του.