Ερώτηση στην υπουργό Παιδείας  για τα τμήματα τουριστικών σπουδών

Ερώτηση προς την υπουργό Παιδείας κ. Νίκη Κεραμέως για την λειτουργία των ξενόγλωσσων πανεπιστημιακών τμημάτων και των τμημάτων τουριστικών σπουδών, μεταξύ των οποίων και αυτό της Ρόδου, κατέθεσε η βουλευτής κ. Όλγα Κεφαλογιάννη.
Ειδικότερα αναφέρει τα εξής:

“«Σύμφωνα με  το ν. 4316/2014, άρθρο 73 παρ.2, ιδρύθηκαν αγγλόφωνα προπτυχιακά τμήματα στα Πανεπιστήμια Αιγαίου, Κρήτης και Θράκης για την φοίτηση αλλοδαπών φοιτητών έναντι καταβολής διδάκτρων.

Ειδικότερα, με τη ρύθμιση αυτή, προβλεπόταν στο Πανεπιστήμιο Κρήτης και το Πανεπιστήμιο Αιγαίου η ίδρυση  τμημάτων πρώτου κύκλου τουριστικών σπουδών, στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου η ίδρυση τμήματος πρώτου κύκλου ναυτιλιακών σπουδών και στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης η ίδρυση τμήματος πρώτου κύκλου ελληνικών σπουδών. Η διάταξη αυτή, ουδέποτε υλοποιήθηκε ούτε εκδόθηκαν από το υπουργείο Παιδείας τα απαραίτητα Π.Δ. για τη λειτουργία των τμημάτων αυτών.

Στη συνέχεια, στο πλαίσιο των οριζόμενων με το άρθρο 5 παρ.1-3 και άρθρο 10 παρ.1 του ν.4485/2017, το Πανεπιστήμιο Κρήτης, υπέβαλε πρόταση στο υπουργείο Παιδείας και προχώρησε σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την ίδρυση Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουριστικών Σπουδών.

Για την υλοποίηση δε της με αρ.384/8.3.2018 σχετικής απόφασης της Συγκλήτου, το Πανεπιστήμιο κατέθεσε στο υπουργείο Παιδείας μελέτη σκοπιμότητας, περιγραφή για το γνωστικό αντικείμενο και τις ερευνητικές δράσεις του υπό ίδρυση τμήματος και εξασφάλισε τον χώρο για τη λειτουργία του νέου αυτού τμήματος.

Η προηγούμενη ηγεσία του υπουργείου Παιδείας έθεσε και το ζήτημα αυτό σε αδράνεια.

Ερωτάται η αρμόδια Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων:
Τι προτίθεται να πράξει το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ως προς την έναρξη λειτουργίας των αγγλόφωνων προπτυχιακών τμημάτων στα Πανεπιστήμια Αιγαίου, Κρήτης και Θράκης;

 Τι προτίθεται να πράξει το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ως προς την υλοποίηση της πρότασης του Πανεπιστημίου Κρήτης για την ίδρυση Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων Τουριστικών Σπουδών;

Η ερωτώσα βουλευτής
Όλγα Κεφαλογιάννη»