Λεξιστορείν: Είσαι σαφής !

Το επίθετο  σαφής αναφέρεται σε άνθρωπο που είναι εύκολα κατανοητός και ξεκάθαρος σ’ αυτά που λέει και κάνει.

Ετυμολογικά προέρχεται από το αρχαίο επίρρημα σάφα = ολοφάνερα, ξεκάθαρα, το οποίο κατά μία άποψη φαίνεται πως αποτελεί σύνθετη λέξη με α' συνθετικό το επιτατικό  σα- και β' συνθετικό τη λέξη φάος/φως.