Την Κυριακή θα συνεδριάσει το Περιφερειακό Συμβούλιο

Tην ερχόμενη Κυριακή,  22 Σεπτεμβρίου, στις 9.30 π.μ., πρόκειται να συνεδριάσει στη Ρόδο, το Περιφερειακό Συμβούλιο Νοτίου Αιγαίου.

Βασικό θέμα της συνεδρίασης είναι η έγκριση προγραμματισμού δράσεων τουριστικής προβολής για το 2020, αλλά θα συζητηθούν και αρκετά άλλα θέματα που αφορούν την τρέχουσα δραστηριότητα της περιφέρειας.
Ειδικότερα,  σύμφωνα με την ημερήσια διάταξη,  τα θέματα που θα συζητηθούν είναι τα εξής:
ΘΕΜΑ 1ο:  Έγκριση Προγραμματισμού Δράσεων Τουριστικής Προβολής για το έτος 2020.
Εισηγητής: Γιώργος Χατζημάρκος, Περιφερειάρχης

ΘΕΜΑ 2ο: Γνωμοδότηση για τη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του Ειδικού Σχεδίου Χωρικής Ανάπτυξης Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΣΧΑΣΕ) για την «Τουριστική Ανάπτυξη στη Μύκονο» στη θέση «Καραπέτης» του Δήμου Μυκόνου
Εισηγήτρια: Έλλη Χωριανοπούλου, Έπαρχος ΠΕ Μήλου.

ΘΕΜΑ 3ο: Δόρθωση της υπ’ αριθμό,  34/2018 Απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου, όπως αυτή συμπληρώθηκε με την με αρ. 106/2018 Απόφαση, για τη δωρεά τμήματος ακινήτου στο οικοδομικό τετράγωνο ΟΤ65Β της ΚΜ 356 Γαιών Τριαντών στην Ιερά Μητρόπολη Ρόδου, για την ανέγερση Ναού.
Εισηγητής: Γιώργος Φιλιππάκος, Νομικός Σύμβουλος Περιφέρειας

ΘΕΜΑ 4ο:  Εκλογή εκπροσώπων στη Γενική Συνέλευση της Ε.Ν.Π.Ε. (ΕΝ/ΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙ/Ν ΕΛΛΑΔΑΣ)
Εισηγήτρια: Εύη Αριστείδου, Γενική Διευθύντρια Εσωτερικής Λειτουργίας.

ΘΕΜΑ 5ο: 4η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Κυκλάδων και Τροποποίηση Προϋπολογισμού Κυκλάδων οικονομικού έτους 2019.
Εισηγητής: Αντώνης Λούβαρης, Προϊστάμενος (ΙΑΠ Κυκλάδων.

ΘΕΜΑ 6ο: 4η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δωδεκανήσου και Τροποποίηση Προϋπολογισμού Δωδεκανήσου οικονομικού έτους 2019..
Εισηγητής: Τριαντάφυλλος Καραγιάννης, Προϊστάμενος ΔΙΑΠ και Δ/νσης Οικονομικού Δωδεκανήσου).

ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση Αποτελεσμάτων Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Α΄ Τριμήνου 2019.
Εισηγητής: Φιλήμονας Ζαννετίδης, Αντιπεριφερειάρχης.

ΘΕΜΑ 8ο:  Ορισμός Περιφερειακών Συμβούλων ως Μέλη των Σ.Ο.Π.Π. (Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας) Π.Ε. Κυκλάδων και Π.Ε. Δωδεκανήσου.
Εισηγήτρια: Εύη Αριστείδου, Γενική Διευθύντρια Εσωτερικής Λειτουργίας.

ΘΕΜΑ 9ο: Ορισμός εκπροσώπων του Περιφερειακού Συμβουλίου με τους αναπληρωτές τους στις γνωμοδοτικές επιτροπές των λιμενικών αρχών, αρμόδιες για θέματα ανέλκυσης, απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων ή πλοίων.
Εισηγήτρια:Εύη Αριστείδου, Γενική Διευθύντρια Εσωτερικής Λειτουργίας.

ΘΕΜΑ 10ο: Ορισμός εκπροσώπων του Περιφερειακού Συμβουλίου με τους αναπληρωτές τους στις επιτροπές των λιμενικών αρχών, αρμόδιες για θέματα χαρακτηρισμού των παραλιών ως πολυσύχναστων, εξέτασης αιτημάτων προς χορήγηση αδειών εκμίσθωσης μέσων αναψυχής κλπ
Εισηγήτρια: Εύη Αριστείδου, Γενική Διευθύντρια Εσωτερικής Λειτουργίας.

ΘΕΜΑ 11ο: Ορισμός Εκπροσώπου στην Επιτροπή Ελέγχου των Πράξεων του άρθρου 68 του π.δ. 30/1996 (Κώδικας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης) με έδρα τη Σύρο.
Εισηγήτρια: Εύη Αριστείδου, Γενική Διευθύντρια Εσωτερικής Λειτουργίας.

ΘΕΜΑ 12ο: Ορισμός εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του στο Δίκτυο Αειφόρων Νήσων –ΔΑΦΝΗ.
Εισηγήτρια: Εύη Αριστείδου, Γενική Διευθύντρια Εσωτερικής Λειτουργίας.

ΘΕΜΑ 13ο:  Ορισμός εκπροσώπου στο Διοικητικό Συμβούλιο του φορέα «Πολυδύναμο Κέντρο Κοινωνικής Παρέμβασης» Νομού Κυκλάδων.
Εισηγήτρια: Εύη Αριστείδου, Γενική Διευθύντρια Εσωτερικής Λειτουργίας.

ΘΕΜΑ 14ο: Ορισμός μελών στις επιτροπές της παρ.4 του άρθρου 13 του Π" 242/1996 για τις ΠΕ Κυκλάδων και Δωδεκανήσου (μισθώσεις ακινήτων).
Εισηγήτρια: Εύη Αριστείδου, Γενική Διευθύντρια Εσωτερικής Λειτουργίας.

ΘΕΜΑ 15ο
«Ορισμός εκπροσώπων του Περιφερειακού Συμβουλίου για:
Α) τις Νομαρχιακές Επιτροπές Επιβατικών Δημόσιας Χρήσης αυτοκινήτων Κυκλάδων και Δωδεκανήσου
Β) τα Πειθαρχικά Συμβούλια επιβολής διοικητικών κυρώσεων στα όργανα διοίκησης των ΚΤΕΛ και στους ιδιοκτήτες λεωφορείων Κυκλάδων καιΔωδεκανήσου».
Εισηγήτρια: Εύη Αριστείδου, Γενική Διευθύντρια Εσωτερικής Λειτουργίας

ΘΕΜΑ 16ο:  Ορισμός εκπροσώπων στις Γενικές Συνελεύσεις Εταιριών στις οποίες μέτοχος είναι η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και ορισμός μελών στα  Διοικητικά τους Συμβούλια
Εισηγήτρια: Εύη Αριστείδου, Γενική Διευθύντρια Εσωτερικής Λειτουργίας

ΘΕΜΑ 17ο:  Εξουσιοδότηση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου για τον ορισμό και την αντικατάσταση μελών του Περιφερειακού Συμβουλίου στις Επιτροπές Παρακολούθησης των Προγραμματικών και Διαβαθμιδικών Συμβάσεων καθ’ όλη τη διάρκεια της θητείας της Περιφερειακής Αρχής.
Εισηγήτρια: Εύη Αριστείδου, Γενική Διευθύντρια Εσωτερικής Λειτουργίας

ΘΕΜΑ 18ο:  Επαναπροκήρυξη δύο θέσεων Κτηνιάτρων της ΣΟΧ 1/2018 στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Εισηγητής: Φιλήμονας Ζαννετίδης, Αντιπεριφερειάρχης

ΘΕΜΑ 19ο:  Έγκριση τροποποίησης σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης μεταξύ του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και για το έργο "Επισκευή – Συντήρηση κτιρίων Αστυνομίας Ρόδου".
Εισηγητής: Τριαντάφυλλος Καραγιάννης, Προϊστάμενος ΔΙΑΠ και Δ/νσης Οικονομικού Δωδεκανήσου

ΘΕΜΑ 20ο: Έγκριση τροποποίησης των παρακάτω Προγραμματικών Συμβάσεων για την ΠΕ Δωδεκανήσου :
- 1η Τροποποίηση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Δ.Ε.Υ.Α. Σύμης και της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για το έργο «Δίκτυα Αποχέτευσης & Ε.Ε.Λ. Σύμης» ως προς το άρθρο 4: Διάρκεια με την παράταση ισχύος κατά τρία (3) έτη.
- 1η Τροποποίηση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του Διεθνούς Ιπποκράτειου Ιδρύματος Κω για το έργο «Δημιουργία Ιπποκράτειου περιβαλλοντικού πάρκου ιστορίας της Ιατρικής στη νήσο Κω» ως προς το άρθρο 4: Χρονική Διάρκεια τηςσύμβασης – Χρονοδιάγραμμα του έργου με την παράταση ισχύος κατά ένα (1) έτος.

- 2η Τροποποίηση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του δήμου Ρόδου για το έργο «Συντηρήσεις - Επισκευές σχολικών κτηρίων» ως προς το άρθρο 3: Ισχύς – Διάρκεια – Χρονοδιάγραμμα με την παράταση ισχύος κατά ένα (1) έτος.

- 3η Τροποποίηση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του Δήμου Λέρου για το έργο «Συντηρήσεις - Επισκευές σχολικών κτηρίων» ως προς το άρθρο 3: Ισχύς – Διάρκεια – Χρονοδιάγραμμα με την παράταση ισχύος κατά ένα (1) έτος.
Εισηγητής: Τριαντάφυλλος Καραγιάννης, Προϊστάμενος (ΙΑΠ και Δ/νσης Οικονομικού Δωδεκανήσου.

ΘΕΜΑ 23ο:  Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του Δήμου Καρπάθου και για το έργο «Συντηρήσεις – Επισκευές σχολικών κτηρίων».
Εισηγήτρια:Καλλιόπη Νικολαΐδου, Έπαρχος ΠΕ Καρπάθου – Ηρωικής Νήσου Κάσου

ΘΕΜΑ 24ο Καθορισμός και μεταβολή ορίων ταχύτητας του επαρχιακού δικτύου Κως – Κέφαλος και Κως – Άγιος Φωκάς που αφορά το έργο : «ΣΗΜΑΝΣΗ ΕΟ" Κ/ ΚΑΙ Κ/ – ΑΓ. Φ/ΚΑΣ ΝΗΣΟΥ Κ/» συνολικού προϋπολογισμού 233.500,00 ευρώ (με τον Φ.Π.Α)
Εισηγητής: Μανώλης Μαρίας, Διευθυντής Τεχνικών Υπηρεσιών Δωδεκανήσου.

ΘΕΜΑ 25ο Επικύρωση πρακτικών 5ης /27-6-2019, 6ης /30-8-2019, 7ης/1-9-2019, 8ης /1-9-2019, συνεδριάσεων Περιφερειακού Συμβουλίου”.