Ανεπίτρεπτες εικόνες στη «βιτρίνα» της Ρόδου

Στη βιτρίνα της πόλης στα “Ελαφάκια”, είναι πράγματι ανεπίτρεπτο να βλέπει κανείς αυτές τις εικόνες!

Πώς και γιατί και από πότε, δεν έχει καμιά σημασία.

Αυτό που επείγει είναι να επέμβει άμεσα ένα συνεργείο και να τοποθετήσει τις πλάκες που λείπουν.

Δύσκολο είναι;