Λεξιστορείν: Η κλωστή!

Κλωστή ονομάζουμε το μακρύ κυλινδρικό και λεπτό σύμπλεγμα από φυσικές ή τεχνητές ίνες που χρησιμοποιείται ως υφαντική ύλη.

Αποτελεί το θηλυκό τύπο του επιθέτου κλωστός (από το ρήμα κλώθω) που σημαίνει «αυτός που έχει κλωστεί, που έχει γνεθεί».