Εκτίθενται οι ίδιοι, αλλά εκθέτουν και τους θεσμούς που εκπροσωπούν!

● Ας εξηγήσει κάποιος στον κ. Μπάμπη Παπαδημητρίου ότι τώρα είναι πλέον βουλευτής! Και ότι δεν μπορεί να λέει όποια αρλούμπα θέλει!

● Δεν είναι ο μόνος βέβαια! Διότι και σε τοπικό επίπεδο έχουμε αρκετούς της ίδιας κατηγορίας που μ’ αυτά που λένε (και κυρίως μ’ αυτά που κάνουν) όχι μόνον εκτίθενται οι ίδιοι, αλλά εκθέτουν και τους θεσμούς που υποτίθεται ότι εκπροσωπούν!

● Πάντα υπήρχαν αυτής της κατηγορίας οι πολιτικοί, φαίνεται όμως ότι τελευταία έχουν... πολλαπλασιαστεί! Θα τους μαζέψει κανένας;

Ο κακός