Λεξιστορείν: Ο αθέμιτος!

Το επίθετο αθέμιτος δηλώνει αυτόν που παραβιάζει τους νόμους, που λειτουργεί ανήθικα.

Πρόκειται για σύνθετη λέξη με α’ συνθετικό το  στερητικό α- και β’ συνθετικό τη λέξη θέμις που στην αρχαιότητα ήταν η θεά του νόμου και της τάξης, η προσωποποίηση της δικαιοσύνης.

Ουσιαστικά λοιπόν  η λέξη αθέμιτος δηλώνει αυτόν που πάει αντίθετα στις επιταγές της δικαιοσύνης.